Sakrament Chrztu Świętego

1. Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w czasie Mszy św. z liturgii niedzielnej w pierwszą sobotę miesiąca i II niedzielę miesiąca o 1100 (niedziela chrzcielna).

2. Sakrament Chrztu Świętego należy zgłosić w kancelarii parafialnej w środę lub w piątek w drugim tygodniu przed planowaną datą.

3. Zgłaszając Sakrament Chrztu Świętego okazujemy dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z USC,

– odpis Aktu Sakramentu Małżeństwa (jeżeli Małżeństwo zawarto poza parafią),

– zgodę na Chrzest Św. i potwierdzenie, że Rodzice są wierzący i praktykujący od własnego proboszcza z parafii zamieszkania (jeżeli Chrzest jest spoza parafii).

4. Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, ukończyli 16 rok życia, oraz są wystarczająco dojrzali do podjęcia obowiązków Chrzestnego.

5. Z funkcji Chrzestnych wykluczają się osoby:

– niewierzące, niepraktykujące (nieuczestniczące w niedzielnej i świątecznej Mszy św., nieprzystępujące do Sakramentu Pokuty i Pojednania, nieprzyjmujące Komunii Św.)

– żyjące w związku cywilnym, w konkubinacie, po rozwodzie cywilnym,

– które są zgorszeniem w parafii (np. alkoholizm).

6. Rodzice oraz Chrzestni są zobowiązani do wcześniejszego przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. W czasie Sakramentu Chrztu Świętego powinni przyjąć Komunię Św.

7. Kodeks Prawa Kanonicznego nie przewiduje zastępstwa za Chrzestnego. Chrzestny musi być fizycznie obecny w czasie udzielania Sakramentu Chrztu Św.

8. Konferencja chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych jest w środę poprzedzającą Sakrament Chrztu Św. po Mszy św. wieczornej, w kancelarii parafialnej.

9. Chrzestni spoza parafii (najpóźniej w czasie środowej konferencji chrzcielnej) mają obowiązek okazać zaświadczenie od własnego księdza proboszcza potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

10. Rodzice i Chrzestni są proszeni o punktualne przybycie na Mszę św. chrzcielną i przyniesienie do kościoła: Chrzestna – białej szatki, Chrzestny – świecy chrzcielnej.

11. Sakrament Chrztu Św. jest włączeniem dziecka do wspólnoty Świętego Kościoła Chrystusa. To dzień radości dla całej rodzinnej. Darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie w jego intencji Komunii Św. Spotkanie rodzinne po Sakramencie Chrztu Św. jest przyjęciem bezalkoholowym!

12. W przypadku wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w wierze katolickiej Sakrament Chrztu Świętego zostaje odłożony do czasu ustania wątpliwości