Odpust w kościele parafialnym w niedzielę przed lub po 8 maja (Uroczystość Św. Stanisława BM).

Odpust w kaplicy pomocniczej w niedzielę przed lub po 14 września (Święto Podwyższenia Krzyża Świętego).