I Historia kościoła

Obecny kościół parafialny został konsekrowany 25 czerwca 1886r. przez biskupa tarnowskiego Ignacego Łobosa. W czasie I wojny światowej została zburzona wieża, która służyła Rosjanom jako punkt obserwacyjny, a następnie odbudowana wraz z górną częścią świątyni. Kościół ucierpiał ponownie podczas II wojny światowej, kiedy to zniszczeniu uległ dach, część wyposażenia oraz wieża. Po roku 1945 kościół został odbudowany, ale już bez wspaniałej wieży. Od 1995 roku prowadzone są ciągłe prace renowacyjne – tak na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła.

II Opis obiektu

Kościół parafialny w Zasowie

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika to świątynia orientowana, neogotycka, murowana, otynkowana. Jednonawowa, czteroprzęsłowa z parą kaplic o charakterze transeptu oraz z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po bokach którego dwie przybudówki zakrystyjne. Przy nawie od frontu niska wieża nie odbudowana do pierwotnej wysokości.

Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowymi na gurtach, spływającymi na filary przyścienne. Kaplice otwarte do nawy arkadami ostrołukowymi. Na zewnątrz ściany kościoła opięte uskokowymi przyporami. Szczyty schodkowe nad kaplicami i pomiędzy nawą a prezbiterium. Dachy dwuspadowe, kryte blachą z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią. Duże okna zostały przeszklone przezroczystymi i kolorowymi witrażami.

 

III Opis wnętrza

Ołtarz główny wykonany został przez Wojciecha Samka z Bochni w 1914 r. z drewna politurowanego, pozłacanego. W polu głównym obraz św. Stanisława malowany przez Leopolda Rachwała na początku XX w. W osiach bocznych aedicule z rzeźbami. Św. Piotr przedstawiony jako siwiejący, brodaty starzec w tunice przepasanej pasem, z dwoma kluczami i zamkniętą księgą u boku. Św. Paweł to również brodaty, ale młodszy mężczyzna w przepasanej tunice i z płaszczem przerzuconym przez ramię. W prawej ręce trzyma miecz, a w lewej otwartą księgę jako symbol przekazywania wiary.

  

Ambona z początku XIX w. wykonana przez Andrzeja Lenika z Krosna z drewna politurowanego i polichromowanego, pozłacana. Zawieszona przy północnej ścianie nawy z wejściem od strony transeptu.

  

Ołtarz boczny św. Rodziny – południowy. Wykonany przez Wojciecha Samka. W polu głównym obraz z drugiej połowy XVII w. „Święta Rodzina”.

  

Ołtarz boczny Matki Bożej Śnieżnej – w transepcie południowym – z początku XX w. Wykonany przez Wojciecha Samka. W polu głównym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem tzw. „zasowskiej” z pierwszej połowy XVII w. (w typie Matki Bożej Śnieżnej). Po bokach rzeźby: św. Klemensa i św. Stanisława (patronów dawnych kościołów parafialnych w Zasowie).

 

Ołtarz boczny p. w. Matki Bożej Różańcowej – północny przy łuku tęczowym – z początku XX w. wykonany przez Wojciecha Samka. W polu głównym obraz Matki Bożej Różańcowej – malowany przez Izydora Błońskiego ok. 1863r.

 

Ołtarz boczny Matki Bożej Niepokalanej – w transepcie północnym – wykonany na początku XX w. przez Wojciecha Samka. W polu głównym obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ubranej w białą tunikę, niebieski płaszcz i biały welon na głowie. Ma rozwarte dłonie, przez które przekazuje zdrój łask. Stoi na kuli ziemskiej, stopami przygniata węża, a otoczona jest dwunastoma gwiazdami.

  

Ołtarz boczny Pana Jezusa Ukrzyżowanego w transepcie północnym.

 

Ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy – na ścianie północnej nawy – z początku XX w. W centrum ołtarza znajduje się wierna kopia ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Została ona sprowadzona do Zasowa w lipcu 1897 roku za pośrednictwem redemptorysty O. Bernarda Łubieńskiego i hrabiego Tadeusza Łubieńskiego. Jest wykonana na desce mahoniowej.

***

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszego kościoła parafialnego i modlitwy w tym szczególnym miejscu.

Od 1995 roku kościół poddany został gruntownej renowacji:

– położono nowy dach,

– założono nowe tynki zewnętrzne,

– na placu kościelnym położono kostkę brukową,

– wewnątrz kościoła wymieniona została instalacja elektryczna i nagłośnieniowa,

– wymieniono oszklenie wewnątrz,

– w 2007 roku urządzono na nowo prezbiterium,

– w 2008 roku w całym kościele położono granitową posadzkę,

– w 2009 roku wykonano nową wewnętrzną polichromię ścian i sklepień kościoła,

– w 2020 roku oddano do użytku odrestaurowane ławki.

Prace remontowe przy naszym kościele ciągle trwają.