XXVI Niedziela Zwykła – 25 września 2022 r.

Niedziela Synodalna

1. Msze św. w tym tygodniu w kościele: w poniedziałek, wtorek i w sobotę o 630, w środę, czwartek, piątek o 1800; w kaplicy: w sobotę (1 października) o 730.

2. Od 1 października Msze św. z liturgii niedzielnej w kościele parafialnym w soboty o 1700, w niedziele (bez zmian) o 730, 1100 i o 1500; w kaplicy o 930.

3. Codzienna prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu, w kościele parafialnym, przed Mszami św.: w poniedziałek, wtorek i w I sobotę od 600 do 630, w środę, czwartek i w piątek od 1700 do 1800 oraz w sobotę od 1600 do 1700, w niedzielę godzinę przed Mszami św. Sakrament Pokuty i Pojednania w czasie prywatnej Adoracji.

5. W środy o 1600, w salce w budynku plebanii, spotkania scholki parafialnej.

6. W środy po Mszy św., w kościele próby chóru parafialnego.

7. Wyjątkowo w piątek, o 1600 w kościele spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej.

8. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z klas I szkół średnich w środę, czwartek i w piątek, uczestnicząc w triduum, będą przygotowywać się do owocnego przyjęcia Ducha Świętego i Jego darów w sobotę na Mszy św. o 1700.

9. W tym tygodniu I sobota miesiąca. Nabożeństwo I-sobotnie rozpoczniemy o 600 wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

10. Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe, które będą celebrowane w kościele parafialnym w tygodniu po Mszach św. o 1700 i w niedziele po Mszach św. o 1500. W kaplicy w tygodniu o 1530 Msza św. i Różaniec, w niedziele Różaniec po Mszy św. o 930. W sobotę (1 października), wyjątkowo (z racji wizytacji kanonicznej parafii) nabożeństwo różańcowe będzie w kościele po Mszy św. o 630, w kaplicy po Mszy św. o 730.

11. W kościele parafialnym Różaniec prowadzą: w poniedziałki – kandydaci do Bierzmowania z klasy VIII; wtorki kandydaci do Bierzmowania z klasy VII; w środy – Róże Różańcowe Kobiet i Mężczyzn, Parafialna Rada Duszpasterska, Panie z Parafialnego oddziału „Caritas”, DSM, scholka parafialna; w czwartki – uczniowie z klasy IV, V i VI; w piątkiprzedszkolaki i uczniowie z klasy I, II i III; w soboty i w niedziele – przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, KSM, młodzież ucząca się w szkołach średnich i pracująca, studenci oraz wszyscy Parafianie.

12 Codziennie można zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Różańca w kościele, w kaplicy, w rodzinie i zawsze, gdy wiele osób gromadzi się w celu pobożnego odmówienia Różańca. Trzeba wypełnić zwyczajne warunki odpustu i odmówić jedną część Różańca.

13. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 730 i 930 zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych.

14. Dziękujemy za składane na tace rodzinne ofiary w podpisanych kopertach na potrzeby parafii. Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne: Bank Pekao S.A. 18 1240 4807 1111 0010 2716 8212. Bóg zapłać.

15. Bóg zapłać Parafianom, którzy w tym tygodniu dbali o kościół parafialny i kaplicę pomocniczą. Od soboty tj. od 1 października do troski o kościół parafialny proszone są Parafianki: Barbara Kuciemba, Agnieszka Szpyrka, Barbara Partacz, Anna Zioło i Renata Krzystyniak i o kaplicę: Krystyna Trela, Anna Zawierucha-Działo i Agata Socha. Dziękujemy.


XXV Niedziela Zwykła – 18 września 2022 r.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Patronalne święto młodzieży polskiej

1. Przypominamy, że Msze św. w tygodniu w kościele parafialnym w poniedziałki, wtorki, czwartki i w soboty o 630, w środy o 1800 Nowenna i Msza św., w piątki o 1800 Koronka i Msza św.

2. Msze św. z liturgii niedzielnej w kościele parafialnym w sobotę o 1800, w niedzielę o 730, 1100 i o 1500 a w kaplicy pomocniczej o 930.

3. Zapraszamy na codzienną prywatną Adorację Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym przed Mszami św.:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 600 do 630,

w środy, piątki, soboty od 1700 do 1800,

w niedziele godzinę przed Mszami świętymi.

4. Sakrament Pokuty i Pojednania w tygodniu i w niedziele w czasie prywatnej Adoracji.

5. W środy o 1600 w salce w budynku plebanii spotkania scholki parafialnej. Zapraszamy dziewczynki i chłopców szkół podstawowych.

6. W środę po Mszy św. w kościele parafialnym próba chóru parafialnego.

7. W czwartek o  1800 w salce w budynku plebanii próba scholi młodzieżowej.

8. W sobotę o 1600 w kościele parafialnym spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zapraszamy dziewczynki szkół podstawowych.

9. W ostatnią niedzielę września Dzień Modlitw o Trzeźwość.

10. W niedzielę w czasie Eucharystii o 1100 będziemy modlić się w intencji żołnierzy AK z miejscowości Mokre wywiezionych do ZSRR. Będziemy prosić o błogosławieństwo Boże dla Ojczyzny.

11. Dziękujemy Pani Dyrektor Bożenie Osocha i pracownikom Szkoły Podstawowej w Zasowie za udostępnienie i przygotowanie sali gimnastycznej w poniedziałek na Okręgową Radę Kierownictw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Bóg zapłać.

12. Dziękujemy za ofiary do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Bóg zapłać.

13. Dziękujemy za składane ofiary w kopertach z racji II niedzieli miesiąca na remonty i inwestycje w kościele parafialnym i w kaplicy pomocniczej. Dziękujemy za składane ofiary na utrzymanie naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne: Bank Pekao S.A. 18 1240 4807 1111 0010 2716 8212. Bóg zapłać.

14. Bóg zapłać Parafianom, którzy w tym tygodniu dbali o kościół parafialny i kaplicę. Od soboty tj. od 24 września do troski o kościół proszone są Parafianki: Jolanta Rak, Zofia Bawół, Dorota Bartkowicz, Zofia Zawiślak i Renata Koszarska, a o kaplicę: Krystyna Łoboda, Maria Kubisztal i Angelina Kozub. Dziękujemy.


XXIV Niedziela Zwykła – 11 września 2022 r.

12. Tydzień Wychowania

1. Msze św. w tygodniu w kościele parafialnym w poniedziałki, wtorki, czwartki i w soboty o 630, w środy o 1800 Nowenna i Msza św., w piątki o 1800 Koronka i Msza św.

2. Msze św. z liturgii niedzielnej w tym tygodniu w kościele parafialnym w sobotę o 1800, w niedzielę o 730, 930 (wyjątkowo ze względu na odpust w kaplicy dojazdowej) i o 1500, a w kaplicy o 1100.

3. Zapraszamy na codzienną prywatną Adorację Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym przed Mszami św.:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 600 do 630,

w środy, piątki, soboty od 1700 do 1800,

w niedziele godzinę przed Mszami świętymi.

4. Sakrament Pokuty i Pojednania w tygodniu i w niedziele w czasie prywatnej Adoracji.

5. W środy, o godzinie 1600 w salce w budynku plebanii spotkania scholki parafialnej. Zapraszamy dziewczynki i chłopców szkół podstawowych.

6. W środę, po Mszy św. w kościele parafialnym próba chóru parafialnego.

7. W środę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W niedzielę w kaplicy dojazdowej o godzinie 1100 Msza św. Odpustowa zakończona procesją (jeśli warunki atmosferyczne pozwolą).

8. W piątek w kaplicy dojazdowej Sakrament Pokuty i Pojednania przed odpustem od godziny 1600 do 1700.

9. W piątek w kościele parafialnym po Koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. o godzinie 1800 plenerowa Droga Krzyżowa. Nabożeństwo rozpoczniemy w kościele i zakończymy na parafialnym cmentarzu. Zapraszamy ministrantów, lektorów, młodzież z KSM-u, scholkę, dziewczynki z DSM-u, Róże Różańcowe, Parafialną Radę Duszpasterską, Caritas Parafialny, kandydatów do Sakramentu Bierzmowania oraz wszystkich parafian.

10. W sobotę, o godzinie 1600 w kościele parafialnym spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zapraszamy dziewczynki szkół podstawowych.

11. W niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Prosimy Panie z Parafialnego Oddziału Caritas o przeprowadzenie kwesty. Dziękujemy za złożone ofiary. Bóg zapłać za przeprowadzenie zbiórki do puszek.

12. Dziękujemy za składane ofiary w kopertach z racji II niedzieli miesiąca na remonty i inwestycje w kościele parafialnym i w kaplicy pomocniczej. Dziękujemy za składane ofiary na utrzymanie naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne: Bank Pekao S.A. 18 1240 4807 1111 0010 2716 8212. Bóg zapłać.

13. Bóg zapłać Parafianom, którzy w tym tygodniu dbali o kościół parafialny i kaplicę dojazdową. Od soboty tj. od 17 września do troski o kościół parafialny proszone są Parafianki: Dorota Sroka, Janina Sroka, Krystyna Kuciemba, Alicja Derlęga i Kazimiera Pasik, a o kaplicę dojazdową: Krystyna Działo, Anna Darłak i Anna Ryś. Dziękujemy.

Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odszedł śp. Czesław Surman. Polecajmy zmarłego Miłosierdziu Bożemu.


XXIII Niedziela Zwykła – 4 września 2022 r.

1. Przypominamy, że Msze św. w tygodniu w kościele parafialnym są w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty o 630, w środy o 1800 Nowenna i Msza św., w piątki o 1800 Koronka i Msza św.

2. Przypominamy, że Msze św. z liturgii niedzielnej w kościele parafialnym są w soboty o godzinie 1800, w niedziele o 730, 1100 i 1500; w kaplicy pomocniczej w niedziele o 930.

3. Zapraszamy chętnych na codzienną prywatną Adorację Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym przed Mszami św.:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 600 do 630,

w środy, piątki, soboty od 1700 do 1800,

w niedziele godzinę przed Mszami świętymi.

4. Przypominamy, że do Sakramentu Pokuty i Pojednania można przystępować w tygodniu i w niedziele w czasie prywatnej Adoracji. Zapraszamy.

5. W środę, o godzinie 1600 w kościele parafialnym spotkanie scholki parafialnej. Zapraszamy dziewczynki i chłopców, którzy chcą śpiewem ubogacać liturgię.

6. W środę, po Mszy św. w kościele parafialnym spotkanie organizacyjne chóru parafialnego. Zapraszamy młodzież i dorosłych.

7. W czwartek Uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki naszej diecezji. Po Mszy św. błogosławieństwo ziarna siewnego.

8. W piątek, o godzinie 1600 w kościele parafialnym spotkanie ministrantów, kantorów i lektorów. Zapraszamy chłopców szkół podstawowych i szkół średnich.

9. W piątek, po Mszy św. spotkanie KSM-u.

10. W sobotę, o godzinie 1600 w kościele parafialnym spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zapraszamy dziewczynki szkół podstawowych, które chcą naśladować Maryję.

11. Informujemy, że dzieci, które w tym roku szkolnym i katechetycznym rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. przystąpią w klasie III. Dzieci z klas I, II i III, przez trzy lata, uczestniczą w lekcjach religii w szkole oraz w niedzielnych i świątecznych Mszach św. w parafii zamieszkania. Przypominamy rodzicom i chrzestnym o ich obowiązku troski o edukację katechetyczną i formację religijną dzieci.

12. Przypominamy, że przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w klasie VII i VIII w szkole i w parafii zamieszkania kandydata. Przygotowanie trwa dwa lata i obejmuje katechizację w szkole, egzamin z wiedzy religijnej w klasie VII oraz spotkania formacyjne w parafii zamieszkania. 30 września upłynie termin zgłaszania się kandydatów z klasy VII i VIII, którzy uczęszczają do szkół podstawowych poza nasza parafią do parafialnego przygotowana do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w klasie VIII.

13. W sobotę z placu kościelnego w Radomyślu Wielkim o godzinie 630 wyruszy Piesza Pielgrzymka do Odporyszowa. Zapisy prowadzi Ks. Wikariusz.

14. W drugie niedziele każdego miesiąca, w roku szkolnym i katechetycznym, w kościele parafialnym o godzinie 1100 będzie Msza św. z udziałem przedszkolaków i uczniów z naszych szkół podstawowych. W najbliższą niedzielę (w II niedzielę września) w czasie Mszy św. z udziałem dzieci odbędzie się błogosławieństwo plecaków, podręczników oraz przyborów szkolnych. Zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

15. Od najbliższej niedzieli przywracamy tzw. niedziele inwestycyjne. Składki przeznaczone są na remonty i inwestycje w kościele parafialnym i w kaplicy pomocniczej. Prosimy o ofiary w kopertach. Dziękujemy. Bóg zapłać.

16. Dziękujemy za składane ofiary na utrzymanie naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne: Bank Pekao S.A. 18 1240 4807 1111 0010 2716 8212. Bóg zapłać.

17. Bóg zapłać Parafianom, którzy w tym tygodniu dbali o kościół parafialny i kaplicę dojazdową. Od soboty tj. od 10 września do troski o kościół parafialny proszone są Parafianki: Natalia Żuchowska, Joanna Jeleń, Danuta Węgrzyn, Małgorzata Jamróz i Monika Czerwiec, a kaplicę dojazdową: Dorota Ujas, Jolanta Jołda i Anna Socha. Dziękujemy. Bóg zapłać.

Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszły śp. Maria Mazur i Anna Durołek. Polecajmy zmarłe Miłosierdziu Bożemu.


XXI Niedziela Zwykła – 21 sierpnia 2022 r.

1.Msze Św. w tygodniu w kościele parafialnym: poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota o 630, w środę o 1800 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., w piątek o 1800 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.

2.Msze święte z liturgii niedzielnej w kościele parafialnym w sobotę o 1800 oraz w niedzielę o 730, 1100 i 1500; w kaplicy pomocniczej w niedzielę o 930.

3.Zapraszamy na codzienną prywatną Adorację Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym przed Mszami św. Zapraszamy wszystkich chętnych Parafian:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 600 do 630,

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 600 do 630,

w środy, piątki, so

w środy, piątki, soboty od 1700 do 1800,

w niedziele godzinę przed Mszami świętymi.

4.Sakrament Pokuty i Pojednania w tygodniu i w niedzielę w czasie prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

5.Czwartek – święto św. Bartłomieja Apostoła. Ks. Bartłomiejowi, z okazji imienin, życzmy błogosławieństwa Bożego oraz wielu łask przez wstawiennictwo świętego Patrona. Również w czwartek, Ks. Krzysztof będzie obchodził 70. urodziny. Życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

6.W czwartek (25 sierpnia), o godzinie 400 z placu kościelnego w Zasowie, odjedzie autokar z naszej parafii z parafianami udającymi się do Częstochowy na wejście Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.

7.Piątek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

8.Od 10 lipca trwa ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej chronić osoby wierzące i wyznawane przez nie wartości. Projekt jest odpowiedzią na ataki na kościoły oraz agresję wobec chrześcijan oraz akty wandalizmu wobec symboli religijnych. Osoby, które chcą wesprzeć inicjatywę, mogą to zrobić w najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. Wymagane dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Akcje poprowadzi młodzież z KSM.

9.Zwracamy się do was z prośbą. Jest wielka potrzeba i konieczność, aby oczyścić i udrożnić rynny na kościele parafialnym. Potrzebna jest długa drabina i kilku odważnych i odpowiedzialnych mężczyzn.

10.Dziękujemy Księdzu Grzegorzowi za ofiarowany ornat. Dziękujemy za wykonane prace. Dziękujemy za złożone ofiary na utrzymanie Parafii. Bóg zapłać.

11.Najnowszy numer Gościa Niedzielnego jest dostępny na stoliku pod chórem. Zachęcamy do lektury.

12.Bóg zapłać Parafianom, którzy w tym tygodniu dbali o kościół parafialny i kaplicę dojazdową. Od soboty tj. od 27 sierpnia do troski o kościół parafialny proszone są Parafianki: Danuta Chojecka, Katarzyna Węgrzyn, Małgorzata Stelmach, Danuta Stelmach i Maria Bartkowicz, a kaplicę dojazdową: Małgorzata Persak, Magdalena Kopacz i Krystyna Czuchra. Dziękujemy. Bóg zapłać.


XX Niedziela Zwykła – 14 sierpnia 2022 r.

1. Poniedziałek – Uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej, określanej mianem „Cudu nad Wisłą”, święto Wojska Polskiego. Msze Św. w kościele parafialnym o 730, 1100, 1500, w kaplicy pomocniczej o 930. Błogosławieństwo ziół i wieńców żniwnych; w kościele parafialnym o 1100, w kaplicy dojazdowej o 930. Uroczystość jest świętem obowiązkowym. Z okazji święta wywieśmy flagi państwowe.

2. Msze Św. w tygodniu w kościele parafialnym: wtorek, czwartek, sobota o 630, w środę o 1800 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św., w piątek o 1800 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.

3. Msze święte z liturgii niedzielnej w kościele parafialnym w sobotę o 1800 oraz w niedzielę o 730, 1100 i 1500; w kaplicy pomocniczej w niedzielę o 930.

4. Od Uroczystości Wniebowzięcia NMP, w kościele parafialnym przed Mszami św., rozpoczynamy codzienną prywatną Adorację Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich chętnych Parafian:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 600 do 630,

w środy, piątki, soboty od 1700 do 1800,

w niedziele godzinę przed Mszami świętymi.

5. Sakrament Pokuty i Pojednania w tygodniu i w niedzielę w czasie prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

6. 17 sierpnia (w środę), Eucharystią o 630 na Placu Katedralnym w Tarnowie, rozpocznie się 40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Pamiętajmy w modlitwie o Księdzu wikariuszu i pielgrzymach z naszej Parafii.

7. Najnowszy numer Gościa Niedzielnego z kolejną płytą Biblia Audio Superprodukcja dostępny na stoliku pod chórem (cena bez zmian – 8 zł).

8. Bóg zapłać Parafianom, którzy w tym tygodniu dbali o kościół i kaplicę dojazdową. Od soboty tj. od 20 sierpnia do troski o kościół parafialny proszone są Parafianki: Grażyna Kuciemba, Wiesława Przydzielska, Monika Batko, Małgorzata Wolińska i Halina Pytel, a kaplicę dojazdową: Justyna Kokoszka, Marzena Rysiewicz, Elżbieta Mydlarz i Patrycja Gumienny. Dziękujemy.

9. Intencje mszalne.


Informacje duszpasterskie – 07.08.2022r.

XIX Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek – wspomnienie św. Dominika, prezbitera;

b/ wtorek – liturgiczne święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy;

c/ środa – liturgiczne święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;

d/ czwartek – wspomnienie św. Klary, dziewicy;

e/ piątek – wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy.

2. Ponadto:

a/w środę o godz. 18:00 /w kościele parafialnym/ będzie Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po Niej – Msza święta;

b/ piątek – to drugi piątek miesiąca. O godz. 18:00 w Kościele parafialnym Msza święta i po niej Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

3. W związku z tym w środę i piątek rano w kościele parafialnym Mszy świętej nie będzie.

4. W przyszłą niedzielę odpust w Wiewiórce ku czci św. Maksymiliana Kolbego.

5. Przyszła niedziela to druga niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych:
– w Dąbiu – 
po Mszy św. o godz. 9:30.
– w Zasowie  po Mszy św. o godz. 11.00.

6. Ofiara na tacę z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

7. W przyszłą niedzielę 14 sierpnia o godz. 7.30 będzie przywitanie nowego Księdza Proboszcza.

8. Trwają zapisy na 40. Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. (Zobacz zaproszenie Ks. Biskupa Ordynariusza na pielgrzymi szlak.) Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 16.00 w Radomyślu Wielkim spotkanie przedpielgrzymkowe. Można się jeszcze zapisać. Organizowany jest także Autokar na wejście Pieszej Pielgrzymki w czwartek 25 sierpnia. Wyjazd z Zasowa o 4.00 rano. Koszt 50 zł. Zapisy do 15 sierpnia u Ks. Bartłomieja. Zapraszamy.

9. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) dostępny na stoliku pod chórem. Zachęcamy, by dla chorych w domach zabrać najnowszy numer Apostolstwa Chorych. Jest tam także do nabycia książka o Stefanii Łąckiej – Droga do świętości – w cenie 10 zł.

10. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Janina Kieraś, Małgorzata Grześkiewicz, Agnieszka Czapiga, Maria Bieniasz i Sylwia Dubiel;
– w Dąbiu: 
Kazimiera Kapałka, Monika Mocarska i Justyna Kieraś.

Informacje duszpasterskie – 31.07.2022r.

XVIII Niedziela Zwykła

1. W naszej Tarnowskiej Diecezji – dziś Niedziela Synodalna.

2. W tym tygodniu:

a/ W poniedziałek wypada wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła i równocześnie 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego;

b/ W poniedziałek też rozpoczniemy miesiąc sierpień. Odpowiadając na wezwanie Biskupów Polskich uczyńmy wszystko, aby przez modlitwę, przykład życia i oddziaływanie apostolskie cały miesiąc sierpień był miesiącem trzeźwości w naszej Ojczyźnie, w naszej parafii i w naszych rodzinach;

c/ Od południa 1 sierpnia /poniedziałek/ przez cały dzień 2 sierpnia /wtorek/, jak co roku, można uzyskać odpust zupełny zwany „Odpustem Porcjunkuli”. Można go zyskać tylko raz w roku i ofiarować za siebie albo za zmarłych. W tym celu należy spełnić wymagane warunki, czyli:
– nawiedzić kościół i odmówić w nim „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”
– odbyć spowiedź sakramentalną (być w stanie łaski uświęcającej)
– wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego
– przyjąć Komunię świętą
– pomodlić się w intencjach Ojca św. (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inną modlitwę)

d/ W czwartek – wypada wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, patrona proboszczów;

e/ Piątek w tym tygodniu to I piątek miesiąca sierpnia. Msza święta i Nabożeństwo I-piątkowe będzie:
– w Zasowie:
 o godz. 6:30 i 18:00.
– w Dąbiu: o godz. 18:30.
Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania dla wszystkich chętnych będzie jak zwykle, codziennie przed Mszą świętą, a także:
– w Zasowie: w piątek od godz. 16:30
– w Dąbiu:
 w czwartek od godz. 17:45 – po spowiedzi – o godz. 18:30 – Msza święta

f/ Sobota – liturgiczne święto Przemienienia Pańskiego;

3. W przyszłą niedzielę w Radomyślu Wielkim odpust ku czci Przemienienia Pańskiego.

4. Trwają zapisy na 40. Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. Szczegóły w internecie. Zachęcamy do udziału.

5. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) dostępny na stoliku pod chórem.

6. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Danuta Gałat, Wiesława Kobos, Teresa Kobos, Zofia Noga i Renata Węgrzyn;
– w Dąbiu: Małgorzata Merchut, Anna Fluder, Barbara Bartkowicz i Helena Trela.

Informacje duszpasterskie – 24.07.2022r.

XVII Niedziela Zwykła

1. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone do puszek przez Kierowców na rzecz MIVA Polska – na środki transportu dla misjonarzy, z racji błogosławieństwa pojazdów mechanicznych i kierowców.

2. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek – liturgiczne święto św. Jakuba, Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa – patrona podróżnych i patrona naszego Ks. Proboszcza, Ks. Prałata Krzysztofa. Z tej okazji polecamy Go Panu Bogu w modlitwie, wypraszając potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na każdy dzień kapłańskiego życia, a także opiekę Maryi, Matki Kapłanów i świętego Patrona.

b/ wtorek – wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP;

c/ piątek – wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza;

3. Przyszła niedziela – to Niedziela Synodalna.

4. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) dostępny na stoliku pod chórem.

5. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Jolanta Labak, Urszula Labak, Dorota Siwula, Bożena Stachowicz i Agnieszka Mazur;
– w Dąbiu: 
Irena Ciołek, Lucyna Rek i Monika Wilk.

Informacje duszpasterskie – 17.07.2022r.

XVI Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera;

b/ środa wspomnienie bł. Czesława, prezbitera;

c/ piątek – liturgiczne święto św. Marii Magdaleny;

d/ sobota – liturgiczne święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.

2. W przyszłą niedzielę suma odpustowa w Wadowicach Górnych ku czci Świętej Anny.

3. W przyszłą niedzielę też rozpocznie się XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa.

4. Przyszłą niedzielę zatem przeżyjemy w łączności z polskimi misjonarzami na całym świecie. Po każdej Mszy świętej będzie poświęcenie pojazdów mechanicznych i błogosławieństwo kierowców. Zaś ofiarę na pojazdy dla misjonarzy będzie można złożyć do puszek na placu kościelnym.

5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone dziś na tacę na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

6. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) dostępny na stoliku pod chórem.

7. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Lucyna Trela, Maria Tabor, Krystyna Chmura, Małgorzata Kania i Kinga Dubiel;
– w Dąbiu: 
Halina Składzień, Joanna Michońska i Renata Pupek.

Informacje duszpasterskie – 10.07.2022r.

XV Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek – liturgiczne święto św. Benedykta, opata – patrona Europy;

b/ wtorek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika;

c/ środa – wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, patronów naszej tarnowskiej diecezji;

d/ piątek – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła;

e/ sobota – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

2. W przyszłą niedzielę udzielimy sakramentu chrztu świętego na Mszy świętej o godzinie 11.00.

3. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

4. W przyszłą niedzielę Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w Rudzie i suma odpustowa o 11.00 w Zawadzie /program na afiszu w gablocie i w internecie/.

5. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) i lipcowy numer Apostolstwa chorych – dostępne na stoliku pod chórem.

6. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Angelika Krzystyniak, Dorota Mazur, Marta Batko, Diana Socha i Bogusława Cieśla;
– w Dąbiu: Wiesława Wilk, Agnieszka Pupek i Katarzyna Krzystyniak.

7. W imieniu własnym i pielgrzymów składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy poświęcili swój czas i ofiary, aby godnie przyjąć Pielgrzymów z Archidiecezji Przemyskiej, którzy w miniony piątek przechodzili przez naszą parafię.

Informacje duszpasterskie – 03.07.2022r.

XIV Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek – wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej;

b/ środa – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy – patronki Apostolstwa Chorych, a także patronki Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej;

c/ piątek – wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.

2. Ponadto:
a/ W środę /w kościele parafialnym/ o godz. 18:00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej Msza święta;

b/ w czwartek – odbędzie się kolejna część Wizytacji Kanonicznej – dotycząca spraw gospodarczych i kancelaryjnych;

c/ w piątek – jak wiemy – nasza Wspólnota Parafialna gościć będzie uczestników Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę – ok. 400 osób;

d/ piątek też – to drugi piątek miesiąca. O godz. 18:00 /w kościele parafialnym/ Msza święta, a po Niej Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

3. Przyszła niedziela – to druga niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych:
– w Dąbiu: po Mszy świętej o godz. 9:30;
– w Zasowie: po Mszy świętej o godz. 11:00.

4. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) i lipcowy numer Apostolstwa chorych – dostępne na stoliku pod chórem.

5. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Genowefa Krupa, Justyna Krupa, Ewa Wawrzonek, Agata Zielińska i Halina Czerwiec;
– w Dąbiu: Agnieszka Wilk, Ewa Zioło, Grażyna Szewc i Marta Bartkowicz.

6. Intencje mszalne. /w Zasowie – codziennie rano o 6:30 z wyjątkiem środy i piątku – wtedy o godz. 18:00/

Informacje duszpasterskie – 26.06.2022r.

XIII Niedziela Zwykła

1. W naszej Diecezji – dziś tzw. Niedziela Synodalna.

2. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy;

b/ wtorek – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika;

c/ środa liturgiczna uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Z tej racji odpust w Starej Jastrząbce. W naszej Parafii w tym dniu Msze święte będą:
– w Zasowie: o godz. 7:30 i 18:00;
– w Dąbiu: o godz. 9:30 i 17:00.

Składka z tego dnia przeznaczona jest do dyspozycji Ojca świętego, czyli na tzw. „Świętopietrze”.

d/ piątek – to I piątek miesiąca lipca. Msza święta i nabożeństwo I-piątkowe będzie:
– w Zasowie: o godz. 6:30 i 18:00;
– w Dąbiu: o godz. 18:
15.

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania dla wszystkich chętnych będzie codziennie przed Mszą świętą, a także:
– w Zasowie: w piątek od godz. 16:30;
– w Dąbiu:
w czwartek od godz. 17:45 / po spowiedzi – o godz. 18:15 – Msza święta.

e/ sobota – liturgiczne święto Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej i równocześnie I sobota miesiąca lipca. Msza święta i nabożeństwo:
– w Zasowie: o godz. 6:30;
– w Dąbiu: o godz. 7:00.

3. Tegoroczny Wielki Odpust ku czci NMP w Tuchowie trwać będzie od piątku 1 lipca do niedzieli 10 lipca włącznie. Ojcowie Redemptoryści zapraszają – szczegóły w gablocie na plakacie i w internecie. Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia.

4. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) i Gość EXTRA (12zł) – dostępne na stoliku pod chórem.

5. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Monika Ryczek, Paulina Dubiel, Krystyna Kulas, Monika Kalisztan i Danuta Pomykacz.
– w Dąbiu: 
Helena Kołek, Elżbieta Szeliga i Anna Wałęga.

6. Już dziś informujemy i przypominamy, że za niespełna dwa tygodnie – w piątek 8 lipca, podobnie jak w latach ubiegłych, przez naszą parafię przechodzić będzie Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę w Częstochowie.

7. W imieniu pielgrzymów i własnym, prosimy o przygotowanie lekkiego posiłku i napojów dla około 400 osób oraz o pomoc w przyjęciu Ks. Metropolity Arcybiskupa, kapłanów, kleryków i sióstr zakonnych na plebanii. Pielgrzymi planują być na placu kościelnym około godz. 16:30.

Informacje duszpasterskie – 19.06.2022r.

XII Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu wypada:

a/ dziś – Diecezjalne Święto Rodziny;

b/ wtorek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;

c/ czwartek – Liturgiczna Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela;

d/ czwartek – zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po procesji Eucharystycznej będzie obrzęd błogosławieństwa wianków i dzieci.
W Dąbiu obrzęd błogosławieństwa będzie po Mszy św. o godz. 17.00.

epiątek – Liturgiczna Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. Z racji tej uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu także suma odpustowa z procesją eucharystyczną w sąsiedniej Róży – o godz. 11.00.

f/ W piątek także – 24 VI – będzie zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
Dzieci i młodzież, a także Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców zapraszamy na Mszę św. Nabożeństwo i Modlitwy z racji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego o godzinie:
– w Zasowie: 7:30;
– w Dąbiu: 9:00.

g/ sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

2. Msze święte w tym tygodniu:
a/ 
w Zasowie od poniedziałku do czwartku – o godz. 18.00 z Procesją Eucharystyczną;
– w Dąbiu w czwartek o godz. 17.00.
b/ 
w piątek o godz. 7.30 w Zasowie i o godz. 9.00 w Dąbiu
c/ 
w sobotę – rano o godz. 6.30 w Zasowie

3. Dziś odpust w Janowcu – ku czci św. Jana Chrzciciela, a w przyszłą niedzielę o godz. 11.00 suma odpustowa w Dąbrówce Wisłockiej – ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. Od przyszłej niedzieli w naszej parafii – wzorem lat ubiegłych – do końca sierpnia – nie będzie Mszy świętych popołudniowych w niedziele i święta obowiązkowe. Pozostają Msze święte, na które zapraszamy:
– w Zasowie: o godz. 7:30 i 11:00
– w Dąbiu: o godz. 9:30.

5. Spotkanie organizacyjne dla osób jadących na pielgrzymkę Szlakiem Sudeckim będzie w środę po procesji w Zasowie. Wyjazd w sobotę 25 czerwca o godzinie 2.00 z parkingu pod kościołem w Zasowie. Prosimy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty.

6. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) i Gość EXTRA (12zł) – dostępne na stoliku pod chórem.

7. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Grażyna Matłok, Maria Dubiel, Maria Krzystyniak, Anna Derlęga, Marta Labak, Halina Zielińska, Teresa Szacik i Ewa Wawrzonek.
– w Dąbiu: 
Maria Zioło, Elżbieta Puła i Anna Bukała.

8. V Synod Diecezji Tarnowskiej powoli zbliża się ku końcowi. Na spotkanie członków Parafialnego Zespołu Synodalnego zapraszamy wszystkich członków Rady Parafialnej – we wtorek o godz. 19.30 – w sali na plebanii. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby parafii. Do kasy parafialnej dołączono też ofiary, które pozostały po urządzeniu ołtarza II na Boże Ciało /440zł/.

Informacje duszpasterskie – 12.06.2022r.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Dziś kończy się czas Komunii Świętej Wielkanocnej.

2. W poniedziałek wypada w liturgii wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła.

3. We wtorek wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.

4. W środę (15 czerwca) przypada 10 rocznica objęcia Diecezji Tarnowskiej przez Bpa Andrzeja Jeża – polecajmy Go Panu Bogu w modlitwie.

5. W czwartek wypada Liturgiczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. To święto „Bożego Ciała” jest świętem obowiązkowym. Składka z tego dnia przeznaczona jest na hospicja i wyznaczone cele charytatywne.
Uroczysta Msza święta z procesją do czterech Ołtarzy będzie o godz. 10:30.
Pozostałe Msze święte będą:
– w Zasowie: o godz. 7:30 15:00;
– w Dąbiu: tylko o godz. 
16:00.

6. /W Zasowie:/ O przygotowanie placu wokół kościoła, ustawienie zaprojektowanych ołtarzy oraz ich rozebranie po uroczystości – bardzo prosimy – podobnie jak w ubiegłych latach:

Ołtarz I – przy Krzyżu Misyjnym – mieszkańcy Mokrego,

Ołtarz II – od strony północnej – rodziny Międzylesia, Parkanów i od Dąbia do kościoła,

Ołtarz III – przy Figurce Matki Bożej – część północna Zasowa,

Ołtarz IV – koło dzwonnicy – południowa część Zasowa.

7. Prosimy o przygotowanie do procesji feretronów i sztandarów – a członków OSP – o codzienne noszenie baldachimu i sztandarów.

8. Do tych procesji niech także przygotują się dziewczynki sypiące kwiaty, mali chłopcy ubrani na wzór ministrantów i cała Liturgiczna Służba Ołtarza.

9. W czasie tradycyjnej Oktawy Bożego Ciała – Msza święta połączona z Procesją Eucharystyczną będzie w dni powszednie o godz. 18:00 (z wyjątkiem soboty – wtedy o 16:00 – bo wizytacja biskupia w Zdziarcu) – a w niedzielę – po sumie – o godz. 11:00.

10. W piątek po Bożym Ciele wypada w liturgii wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

11. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Diecezjalne Święto Rodziny. Centralne uroczystości odbędą się w Starym Sączu. O godz. 11:00 Msza Święta na Ołtarzu Papieskim.

12. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej o godzinie 11.00 udzielimy Sakramentu Chrztu Świętego.

13. Można się jeszcze zapisywać u Ks. Bartłomieja na wyjazd na koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie w Boże Ciało. Wyjazd o 17.30 spod kościoła w Zasowie.

14. Spotkanie organizacyjne dla dzieci i ich rodziców jadących na pielgrzymkę do Łagiewnik 20.06.2022r. będzie w piątek po procesji. Zapraszamy. Koszt 50zł/os.

15. Formalności związane z pielgrzymką szlakiem sudeckim proszę dopełnić jak najszybciej u ks. Bartłomieja.

16. Najnowszy Gość Niedzielny (8zł) i Gość EXTRA (12zł) – dostępne na stoliku pod chórem. Zachęcamy do lektury.

17. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Beata Borowiec, Stanisława Rogowska, Teresa Wałęga, Joanna Ryczek i Bogusława Szacik;
– w Dąbiu: 
Bożena Madej, Joanna Rysiewicz i Sylwia Wielgus.

Informacje duszpasterskie – 05.06.2022r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś kończy się w Liturgii Okres Wielkanocny.

2. W liturgii trwać będzie teraz tzw. Okres Zwykły w ciągu roku.

3. W tym tygodniu wypada:
a/ poniedziałek – drugi dzień „Zielonych Świąt” i równocześnie liturgiczne święto NMP Matki Kościoła. Msze święte w naszej parafii w tym dniu będą:
– w Zasowie: o godz. 7:30, 11:00 i 18:00.
– w Dąbiu: o godz. 9:30 i 17:00.
b/ wtorek – wspomnienie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, prezbitera i męczennika;
c/ środa – wspomnienie świętej Jadwigi Królowej;
d/ czwartek – liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
e/ sobota – wspomnienie św. Barnaby, Apostoła.

4. Ponadto:
a/ w środę /w kościele parafialnym/ o godz. 18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej – Msza święta.
b/ piątek – to II piątek miesiąca – o godzinie 18.00 w kościele parafialnym Msza święta, a po niej Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

5. Przyszła niedziela – to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – z tej racji odpust w Dulczy Wielkiej.

6. W przyszłą niedzielę kończy się czas Komunii Świętej Wielkanocnej.

7. Zmiana Tajemnic Różańcowych będzie w przyszłą niedzielę:
– w Dąbiu – po Mszy św. o 9:30;
– w Zasowie – po sumie o godz. 11:00.

8. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Tarnowie i Krakowie.

9. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała – pomyślmy o niezbędnych przygotowaniach do procesji do 4 ołtarzy.

10. W najbliższy piątek, 10 czerwca, w kościele w Zasowie kandydaci do bierzmowania z klas siódmych będą mieli rozmowę z księdzem wizytatorem, tzw. Egzamin. Na godz.16.00 zapraszamy kandydatów z Zasowa i Dąbia z rodzicami.

11. Organizowany jest wyjazd do Rzeszowa na koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Boże Ciało 16.06.2022r. Koszt 20 zł. Wyjazd o godz.17.30 spod kościoła. Zapisy u Ks. Bartłomieja do przyszłej niedzieli. Serdecznie zapraszamy.

12. Najnowszy Gość Niedzielny z Płytą i Apostolstwo Chorych – dostępne na stoliku pod chórem.

13. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Justyna Płoch, Anna Golec, Małgorzata Miśtak, Janina Borowiec i Kamila Krawczyk;
– w Dąbiu: Dorota Bartnik, Małgorzata Cymbor i Teresa Krężel.

Informacje duszpasterskie – 29.05.2022r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W naszej Tarnowskiej Diecezji – to Niedziela Synodalna.

2. Nasza Parafia zaś przeżywa dziś radosną uroczystość Prymicji Księdza Grzegorza Gałata z Mokrego.

3. W tym tygodniu wypada:
a/ wtorek – liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a ponieważ to ostatni dzień miesiąca maja – zakończenie Nabożeństw Majowych.
b/ środa – wspomnienie świętego Justyna, męczennika i równocześnie „Dzień Dziecka”. Msza święta rano o 6.30.
c/ piątek – wspomnienie świętego Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników i równocześnie I piątek miesiąca czerwca. Msza święta i nabożeństwo I-piątkowe będzie:
– w Zasowie: o godz. 6.30 i 18:00;
w Dąbiu: o godz. 18:15.
Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania dla wszystkich chętnych będzie – codziennie przed Mszą świętą, a także:
– w Zasowie: w piątek od godz. 16:45;
– w Dąbiu: w czwartek od godz. 17:45 – po spowiedzi, o 18.15 Msza święta.

d/ sobota – to I sobota miesiąca czerwca. Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu NMP:
– w Zasowie – rano o godz. 6.30;
– w Dąbiu – rano o godz. 7.00.

4. Od środy powracamy do sprawowania Msza świętej w kościele parafialnym w Zasowie – codziennie rano o godz. 6:30 – w dni powszednie.

5. Przyszła niedziela – to Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończąca w liturgii Okres Wielkanocny, choć czas Spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej trwać będzie jeszcze przez następny tydzień – do Niedzieli Trójcy Świętej.

6. Przyszła niedziela – to także „Dzień Dziękczynienia” w całej naszej Ojczyźnie.

7. Przypominamy, że organizowana jest czterodniowa pielgrzymka Szlakiem Sudeckim
(od soboty 25.06 do wtorku 28.06). Koszt 1130zł + 170zł. Szczegóły na stronie parafialnej i u ks. Bartłomieja. Zapisy do końca maja. Zapraszamy.

8. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

9. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Teresa Kurek, Czesława Kubisztal, Iwona Szaj, Katarzyna Ryczek, Dagmara Wałęga i Halina Działo;
– w Dąbiu: 
Aneta Maniewska, Halina Ukleja i Paulina Karbownik.

Informacje duszpasterskie – 22.05.2022r.

VI Niedziela Wielkanocna

1. W tym tygodniu wypada:
a/ 
od dziś do środy – Kwartalne Dni Modlitw o Urodzaje
b/ wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny – Wspomożycielki Wiernych i równocześnie Dzień Modlitw za Kościół w Chinach;
c/ czwartek – wspomnienie Św. Filipa Nereusza, prezbitera i równocześnie „Dzień Matki”.
Będziemy polecać Bogu wszystkie nasze Mamy: tak te żyjące, jak i te, które odeszły już do wieczności;
d/ codziennie w tygodniu o godz. 18.00 Msza święta i po Niej – Nabożeństwo Majowe.

2. Przyszła niedziela to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

3. Wczoraj – 21 maja – w katedrze w Odessie na Ukrainie Biskup Diecezjalny udzielił święceń kapłańskich naszemu Diakonowi Grzegorzowi Gałatowi z Mokrego.

4. Uroczystość Prymicyjną Ks. Grzegorza nasza Parafia przeżywać będzie w przyszłą niedzielę o godz. 11.00.

5. Uroczyste procesyjne wprowadzenie Księdza Prymicjanta do kościoła nastąpi z plebanii 15 minut wcześniej.

6. W prezbiterium odbędzie się uroczyste powitanie Księdza Prymicjanta przez przedstawicieli parafii, a także Rodzice udzielą swemu synowi błogosławieństwa na nowy etap życia, po czym Ksiądz Prymicjant rozpocznie celebrę pierwszej Mszy Świętej w swoim kościele parafialnym.

7. Po zakończonej Mszy Świętej Ksiądz Prymicjant udzieli błogosławieństwa prymicyjnego.

8. Pamiętajmy, że wszystkie te uroczystości i cały ten splendor mamy przeżyć nie na cześć tego konkretnego księdza, ale ma to być przede wszystkim nasza wdzięczność Bogu – za wspaniały dar Chrystusowego Kapłaństwa.

9. Prosimy o udekorowanie drogi od domu Księdza Prymicjanta do kościoła, przez jej uporządkowanie i np. wystawienie w oknach religijnego obrazu.

10. Organizowana jest czterodniowa pielgrzymka szlakiem sudeckim (od soboty 25.06 do wtorku 28.06) Koszt 1130zł + 170zł. W programie: Bardo Śląskie, Kłodzko, Polanica Zdrój, Wambierzyce, Góry Stołowe, Adršpach – Skalne Miasto, rejs po skalnym jeziorze, Zamek Książ w Wałbrzychu i Kościół Pokoju w Świdnicy. Szczegóły w gablocie, na stronie parafialnej i u ks. Bartłomieja. Zapisy do końca maja. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

11. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

12. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Dorota Persak, Anna Arast, Ewelina Opiela, Bernadeta Wałęga, Grażyna Kraus, Renata Kuciemba, Monika Giermata, Jolanta Bachoń, Zofia Łanucha i Anna Tarała;
– w Dąbiu: 
Marta Bieszczad, Agnieszka Szęszoł i Renata Krężel.

Informacje duszpasterskie – 15.05.2022r.

V Niedziela Wielkanocna

1. Nasza parafia przeżywa dziś Uroczystość I Komunii Świętej dziewiętnaściorga Dzieci klas III ze szkół: w Zasowie – 13 (10 dz. i 3 chł.) i w Mokrem – 6 (5 dz. i 1 chł.).
Gratulujemy Dzieciom i ich Rodzicom tak wspaniałego wydarzenia i równocześnie składamy serdeczne „Bóg zapłać” za „dar ołtarza” złożony dla naszego kościoła w postaci: czerwonych pelerynek dla ministrantów, nowego kielicha mszalnego, trybularza do okadzania Najświętszego Sakramentu i odnowienia puszki do udzielania Komunii świętej.
Składamy także serdeczne podziękowanie dla rodziców za współpracę z kapłanem w przygotowaniu tych dzieci do życia sakramentalnego, oraz ks. Wikariuszowi Bartłomiejowi – za trud nauczania i przygotowania tych dzieci w szkole w Zasowie i w Mokrem.
Dzieci będą przeżywać swój „Biały Tydzień” przychodząc do kościoła codziennie w strojach komunijnych i przystępując w duchu wdzięczności dla Wszystkich – do Komunii świętej. Zaś jako dziękczynne wotum za dzisiejszą łaskę, odbędą pielgrzymkę. Szczegóły będą podane nieco później.

2. W tym tygodniu wypada:
a/ 
poniedziałek – liturgiczne święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski i osobistego Patrona naszego Biskupa Diecezjalnego Ks. Bpa dra Andrzeja Jeża – polecajmy Go w modlitwach Panu Bogu.b/ w poniedziałek też – przeżyjemy Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej dzieci obecnych klas IV. Uroczystość ta odbędzie się:
– w Zasowie: o godz. 18.00;
– w Dąbiu: o godz. 19.00.
Dzieci te zgromadzą się (w strojach komunijnych) na placu kościelnym 5 minut wcześniej.
c/ środa – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera.

3. Codziennie w tygodniu Msza święta o godz. 18.00 i po Niej – Nabożeństwo Majowe.

4. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej o godzinie 11.00 udzielimy sakramentu Chrztu świętego.

5. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

6. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Katarzyna Matraj, Barbara Kulas, Jolanta Stawarz, Wiesława Rogowska i Ilona Przydzielska;
– w Dąbiu: 
Anna Kusek, Katarzyna Litwin i Małgorzata Czechura.

7. Zbliża się Uroczystość Prymicji Ks. Grzegorza Gałata z Mokrego. Na spotkanie organizacyjne w szkole w Mokrem zapraszamy członków Stowarzyszenia z Mokrego, druhów OSP z Mokrego oraz tych wszystkich, którzy chcą się włączyć w te przygotowania i przeżycie tego radosnego wydarzenia. Spotkanie to będzie we wtorek o godz. 19.30 w szkole.

Informacje duszpasterskie – 08.05.2022r.

1. W całym Kościele Powszechnym dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele.

2. W naszej Tarnowskiej Diecezji dodatkowo przeżywamy Niedzielę Kapłańską, dlatego składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone na rzecz WSD w Tarnowie.

3. W naszej parafii przeżywamy dziś uroczystość odpustową ku czci świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona naszej Ojczyzny, naszej Tarnowskiej Diecezji i naszej Parafii.

4. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za udział w naszej uroczystości wszystkim Czcigodnym Kapłanom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością – z czcigodnym Księdzem Prałatem Dziekanem na czele.

5. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem Księdza mgra lic. Grzegorza Salamona, sędziego Sądu Diecezjalnego w Tarnowie i byłego wikariusza w naszej parafii w latach 2007 – 2009. Niech Święty Stanisław wyprasza u Boga wszelkie łaski dla czcigodnego Ks. Magistra – jako wynagrodzenie za trud związany z przyjazdem do naszej parafii, za Słowo Boże kierowane do nas podczas dzisiejszych Mszy Świętych, za celebrowaną ofiarę Mszy Świętej i przewodniczenie naszej uroczystości odpustowej. Jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać” i „Szczęść Boże” w dalszej kapłańskiej pracy.

6. W tym tygodniu wypada:
a/ dziś – 
rocznica zakończenia II wojny światowej /1945/;b/ poniedziałek – liturgiczna uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika;
c/ 
środa – /w naszym kościele parafialnym/ o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, połączona z Nabożeństwem Majowym – a po nich Msza Święta;
d/ 
piątek – to drugi piątek miesiąca, Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia /w kościele parafialnym/ połączone z Nabożeństwem Majowym – po Mszy świętej o godz. 18.00;
e/ sobota – 
liturgiczne święto świętego Macieja, Apostoła;
f/ codziennie w tygodniu 
/z wyjątkiem środy/ o godz. 18.00 Msza święta i Nabożeństwo Majowe.

7. W przyszłą niedzielę w naszej parafii przeżywać będziemy Uroczystość I Komunii świętej dzieci klas III. Uroczystość ta odbędzie się /w kościele parafialnym/ o godz. 11:00./W Dąbiu w tym roku nie ma klasy III/.Dzieci komunijne z rodzicami zgromadzą się na placu kościelnym 5 minut wcześniej.

8. Próba tej uroczystości będzie w czwartek po Nabożeństwie Majowym.

9. Natomiast po raz pierwszy dzieci te przystąpią do Sakramentu Pokuty i Pojednania w sobotę o godz. 17:00.

10. Dotyczy to także dzieci klas IV, które w następny poniedziałek będą przeżywać Rocznicę swojej I Komunii Świętej. W Dąbiu możliwość takiej spowiedzi będzie w piątek od godz. 17.00.

11. Bardzo prosimy, by rodziny dzieci komunijnych i wszyscy inni korzystali z Sakramentu Pokuty wcześniej, w ciągu tygodnia – przed każdą Mszą świętą.

12. Prosimy również, by podtrzymać tradycję i przeżywać uroczystości domowe i rodzinne związane z sakramentami – bez alkoholu.

13. Najnowszy Gość Niedzielny z płytą Biblia Audio i majowe Apostolstwo chorych – dostępne na stoliku pod chórem.

14. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszeni (proszone) są:
– w Zasowie: 
rodzice dzieci klas II z Zasowa i Mokrego;
– w Dąbiu: 
Agnieszka Czaja, Zofia Madura i Monika Jaszcz.

Informacje duszpasterskie – 01.05.2022r.

III Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Biblijna, rozpoczynająca XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

2. W tym tygodniu w liturgii wypada:
a/ poniedziałek 
– wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, a także dzień Flagi RP i Dzień Modlitw za Polonię i Polaków za Granicą;b/ wtorek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – Głównej Patronki Naszej Ojczyzny i równocześnie Rocznica Konstytucji 3 maja, a także dzień modlitw za Emigrację.
Msze święte w naszej parafii w tym dniu będą:
– 
w Zasowie: o godz. 7.30 i 15.00
– 
w Dąbiu: o godz. 9.30 i 16.00

c/ środa – wspomnienie św. Floriana, męczennika – święto patronalne Strażaków;
d/ piątek – liturgiczne święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba i równocześnie I piątek miesiąca;
e/ sobota – pierwsza sobota miesiąca.

3. W przyszłą niedzielę w naszej parafii przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci naszego Patrona, świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

4. W związku z tym odpustem Msze święte w przyszłą niedzielę będą:

– w Zasowie: o godz. 7.30; 9.00 i 15.00. 
Uroczysta suma odpustowa z procesją Eucharystyczną będzie o godz. 11.00.

– w Dąbiu: będzie tylko jedna Msza święta – o godz. 16.00.

5. W związku z tym odpustem zmianę tajemnic różańcowych prosimy przeprowadzić we własnym zakresie.

6. O przygotowanie się do tej uroczystości odpustowej prosimy wszystkich, a szczególnie:
– noszących sztandary i feretrony;
– dziewczynki sypiące kwiaty;
– chłopców dzwoniących na wzór ministrantów;
– strażaków, ministrantów i lektorów.

7. Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty z racji pierwszego piątku miesiąca, pierwszej soboty i z racji Odpustu będzie codziennie przed Mszą świętą, a także:
– w Zasowie 
– w piątek, od godz. 16.00
– w Dąbiu – w czwartek, od godz. 17.00.

8. Codziennie w tygodniu w dni powszednie Msza święta o godz. 18.00, a po niej Nabożeństwo Majowe – na które serdecznie zapraszamy. W sobotę wyjątkowo o godzinie 16.00.

9. Najnowszy Gość Niedzielny i Apostolstwo chorych – dostępne na stoliku pod chórem.

10. Z okazji święta 3 maja – młodzież z naszego KSM-u przygotowała kotyliony patriotyczne, będzie można je nabyć po każdej Mszy świętej we wtorek, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

11. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Magdalena Szuba, Barbara Wolak, Angelika Tarała, Anna Frączek, Zofia Grzyb, Danuta Grzyb, Maria Podsiadło, Katarzyna Tabasz, Agnieszka Szpyrka, Maria Kot i Bernadeta Kulas;
– w Dąbiu: Karolina Bieniasz, Jolanta Mika i Joanna Czaja.

Informacje duszpasterskie – 24.04.2022r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiaj z racji Niedzieli Bożego Miłosierdzia można zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy.

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 78 Tydzień Miłosierdzia. Z tej racji na każdym placu kościelnym odbywa się dziś ogólnopolska zbiórka ofiar na potrzeby Caritas Diecezjalnych – za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

3. W tym tygodniu w liturgii wypada:

a/ poniedziałek – liturgiczne święto św. Marka Ewangelisty;

b/ wtorek – liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski;

c/ piątek – liturgiczne święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy i równocześnie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy miesiąc maj, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Tradycyjne Nabożeństwa Majowe, poprzedzone Mszą świętą, będą – w dni powszednie – o godz. 18.00, a w niedziele – po Mszy świętej popołudniowej.
W związku z tym przez cały miesiąc maj w dni powszednie, w naszym kościele parafialnym, nie będzie rano Mszy świętych.Rozpoczęcie Nabożeństw Majowych – w sobotę 30 IV – po Mszy świętej o godz. 16.00 /z racji rozpoczynającej się Wizytacji Kanonicznej w naszym Dekanacie/.

5. Przyszła niedziela to Niedziela Biblijna, rozpoczynająca XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

6. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

7. W piątek, 29 kwietnia, o godz. 20.00 w kościele parafialnym będzie miało miejsce nabożeństwo Drogi światła. Poprowadzi je młodzież z naszego KSM-u. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych. Dla kandydatów do sakramentu bierzmowania będzie to spotkanie formacyjne.

8. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Małgorzata Krzystyniak, Elżbieta Wolak, Magdalena Wolak, Barbara Zygmunt i Małgorzata Łapa;
– w Dąbiu: 
Janina Jołda, Irena Czuchra i Agnieszka Kopala.

9. Od przyszłej niedzieli popołudniowa Msza święta w Dąbiu będzie sprawowana o godz. 16.00. Pozostałe Msze święte – bez zmian.

Informacje duszpasterskie – 17.04.2022r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1.  Jutro – Poniedziałek Wielkanocny – drugi dzień świąt. Msze święte w naszej parafii będą tylko przed południem:
– w Zasowie: o godz. 7.30 i 11.00;
– w Dąbiu: o godz. 9.30.

2. Ofiary na tacę z poniedziałku wielkanocnego tradycyjnie przeznaczone są na KUL i UPJPII w Krakowie i Tarnowie.

3. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi tzw. Oktawę Wielkanocną.

4. Z racji tej Oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a Uroczystość św. Wojciecha z soboty przeniesiona jest na wtorek 26 kwietnia.

5. Przyszła niedziela – to Niedziela Miłosierdzia Bożego – patronalne święto Caritas, w tym roku po raz pierwszy obchodzone będzie jako Dzień Dobra.
Diecezjalne uroczystości święta Caritas odbędą się na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, w sobotę 30 kwietnia w kościele Miłosierdzia Bożego w Wielogłowach o godz. 10.30.
Natomiast za tydzień w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na rozpoczęcie 78 Tygodnia Miłosierdzia, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski zbierane będą ofiary do puszek na cele Caritas Diecezjalnej.

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone z własnej inicjatywy na potrzeby parafii.

7. Ponadto z głębi serca składamy serdeczne podziękowanie:
a) za wszystkie ofiary złożone na kwiaty do „Grobu Pańskiego”;
b) za czas i troskę o zakupienie kwiatów i ozdobienie nimi „Ciemnicy”, „Grobu Pańskiego” i ołtarzy;
c) Panu Kościelnemu i wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem naszego kościoła parafialnego do przeżycia Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego /sprzątający/;
d) lektorom i ministrantom – za oprawę liturgiczną;
e) Straży Pożarnej z Zasowa, Mokrego i Dąbia – za trud czuwania przy „Grobie”, oraz za zorganizowany udział w procesji rezurekcyjnej;
f) tym wszystkim, którzy z racji Dnia Kapłańskiego w Wielki Czwartek wyrazili pamięć o nas, kapłanach, pracujących wśród Was.

8. Wszystkim zaś, bez wyjątku, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus – dawca pokoju – napełnia wasze serca wdzięcznością, ufnością i miłością, która wszystko zwycięża.

9. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

10. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Ewa Fluder, Katarzyna Kubisztal, Agnieszka Cyganowska, Małgorzata Pędrak i Agnieszka Świątek;
– w Dąbiu: 
Danuta Dykas, Bogusława Augustyn i Marta Wałęga.

Informacje duszpasterskie – 10.04.2022r.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. Rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień, w którym mamy przeżyć największe tajemnice naszej wiary i naszego Odkupienia: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

2. Składamy serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na tacę a przeznaczone na utrzymanie i inne potrzeby naszego Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

3. Dziś o godz. 15:00 /w kościele parafialnym/ „Gorzkie żale”, kazanie pasyjne i Msza święta.

4Porządek uroczystości Triduum Paschalnego w naszym kościele parafialnym będzie następujący:

– w Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa;
o godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 
i przeniesienie Pana Jezusa do ołtarza Ciemnicy oraz prywatna adoracja. Przez cały piątek kościół będzie otwarty – możliwość prywatnej modlitwy w ciszy.

– w Wielki Piątek – pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu; obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych; dla nikogo nie ma dyspensy. Prosimy, aby na Wielki Piątek przystroić wszystkie krzyże przydrożne w całej parafii oraz krzyż przy kościele.
O godz. 18.00 Droga Krzyżowa, a następnie Liturgia Wielkiego Piątku (liturgia Słowa z opisem Męki Pańskiej i ostatnim Kazaniem pasyjnym, Adoracja Krzyża, wspólna Komunia święta, przeniesienie Pana Jezusa do grobu, rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia, następnie „Gorzkie Żale” i Adoracja Pana Jezusa w grobie do późnych godzin nocnych). Od godz. 22.00 adorację Pana Jezusa w grobie poprowadzi młodzież. Ofiary składane z okazji Adoracji Krzyża przeznaczone są na potrzeby Ziemi Świętej.

– w Wielką Sobotę – pamiątka pobytu Pana Jezusa w grobie. Kościół nie nakazuje, ale zachęca do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do wieczornej liturgii.
– przed południem – tradycyjne poświęcenie pokarmów:

– w Zasowie o godz. 9.00, 10.00 i 12.00.
– w Dąbiu o godz. 10.30
– w Mokrem o godz. 9.00
– w Przerytym Borze o godz. 10.00.
Dla Dąbia, Mokrego i Przerytego Boru prosimy przysłać samochód po kapłana.

Natomiast przez cały dzień Wielkiej Soboty trwać będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pana Jezusa. Będzie ona przebiegać w takim porządku jak w latach ubiegłych, tzn.:
– od godz. 8.00 – 9.00 – ojcowie z Dąbia
– od godz. 9.00 – 10.00 – ojcowie z Mokrego
– od godz. 10.00 – 11.00 – ojcowie z Zasowa
– od godz. 11.00 – 12.00 – matki z Mokrego
– od godz. 13.00 – 14.00 – dzieci szkolne
– od godz. 14.00 – 15.00 – matki z Dąbia
– od godz. 15.00 – 16.00 – matki z Zasowa
– od godz. 16.00 – 17.00 – młodzież męska i żeńska
– od godz. 17.00 – 20.00 – wszyscy Ci, którzy nie mogli być wcześniej.

– w Wielką Sobotę – o godz. 20.00 – rozpoczęcie liturgii Wigilii Paschalnej /prosimy przynieść ze sobą świece/(liturgia światła: poświęcenie ognia i paschału, orędzie wielkanocne; liturgia słowa; liturgia chrzcielna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; liturgia eucharystyczna)

5. Przyszła niedziela – to Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycyjna procesja rezurekcyjna o godz. 6.30, a po niej Msza święta. Pozostałe Msze święte:
– w Zasowie: o godz. 11.00 i 15.00;
– w Dąbiu: tylko o godz. 9.30.

6. Sakramentu chrztu świętego udzielimy w pierwszy dzień świąt w czasie Mszy świętej o godz. 11.00.

7. W związku z uroczystościami, które mamy przeżyć, bardzo prosimy:
a/ O urządzenie „Ciemnicy” i „Grobu Pańskiego” – młodzież szkół średnich;
b/ o wcześniejsze przygotowanie feretronów i sztandarów;
c/ Pana kościelnego – o pokierowanie pracami i czuwanie nad całością;
d/ lektorów i ministrantów – o przygotowanie należytej oprawy liturgicznej – w związku z tym zbiórka będzie w środę w Zasowie o godz. 17.00. Obecność obowiązkowa.
e/ Druhów OSP z Zasowa, Mokrego i Dąbia – o „wartę” przy „Grobie” i udział w procesji rezurekcyjnej;
f/ Wszystkich zaś prosimy o udanie się na cmentarz i uprzątnięcie grobów swoich bliskich – przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, odnosząc do śmietników wszystko co zbędne.

8. Najnowszy Gość Niedzielny z kolejną płytą Biblii Audio – dostępny na stoliku pod chórem, cena bez zmian – 8zł.

9. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Małgorzata Wałęga, Edyta Dubiel, Sylwia Pleban, Krystyna Wawrzonek, Sylwia Waśko, Sabina Kramarczyk, Agnieszka Graniczny i Władysława Nosal;
– w Dąbiu: Maria Stec, Monika Wiercioch, Ewa Szlachetka i Małgorzata Czernik.

10. W kolejnych dwóch oknach kościoła w Dąbiu zostały zamontowane zaprojektowane wcześniej witraże. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” p. Wiesławowi Grzybowi za użyczenie rusztowania, które było potrzebne przez dwa dni. Jeszcze raz serdeczne podziękowanie i polecamy się na przyszłość. Dziękujemy też p. Kazimierzowi Błachowi za wszelką świadczoną pomoc. Wszystkim zaś dziękujemy za ofiarność.

Informacje duszpasterskie – 03.04.2022r.

V Niedziela Wielkiego Postu

1. W naszej parafii trwa czas Rekolekcji Wielkopostnych. Módlmy się w tych dniach w intencji Księdza Rekolekcjonisty, Ks. Prałata doktora Piotra Paska, Dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, oraz o obfite owoce tego świętego czasu dla całej naszej Parafii i dla każdego z nas z osobna.

2. Szczegółowy program podawany jest na bieżąco.

3. Jutro po południu – wspólna spowiedź Rekolekcyjna i Wielkopostna:
Od godz. 14:00 do 17:00. Przerwa: od 15.30 do 16:00.

4. Wtorek – 5 kwietnia – to dzień zakończenia Rekolekcji…

5. W środę o godz. 18:00 /w kościele parafialnym/ Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i po niej Msza święta.

6. W piątek o godz. 18:00 „Droga Krzyżowa” i po niej Msza święta /w Zasowie po Mszy świętej wystawienie Pana Jezusa w monstrancji i Koronka do Miłosierdzia Bożego/.

7. Natomiast o godz. 20:00 w piątek /w kościele parafialnym/ inscenizowana „Droga Krzyżowa” przygotowana przez młodzież, dla młodzieży i wszystkich chętnych, a szczególnie kandydatów do sakramentu bierzmowania.

8. W przyszłą niedzielę – zmiana tajemnic różańcowych:
– w Zasowie: po Mszy świętej o godz. 11:00,
– w Dąbiu: po Mszy świętej o godz. 9:30.

9. Przyszła niedziela – to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświęcenie palm będzie:
– w Zasowie: o godz. 11:00,
– w Dąbiu:o godz. 9:30.
Ofiara na tacę z Niedzieli Palmowej – jak co roku – przeznaczona jest na utrzymanie naszego Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Tarnowie, jako tzw. „jałmużna postna”.

10. Dzisiaj po każdej Mszy świętej przy wyjściu z kościoła młodzież z KSM będzie rozprowadzać Kartki świąteczne. Zachęcamy do skorzystania.

11. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

12. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Maria Bartoszek, Iza Bogowska, Agnieszka Krawczyk, Joanna Kowalska i Anna Wałęga;
– w Dąbiu: Magdalena Kolecka, Alicja Bartkowicz i Edyta Wolanin.

Informacje duszpasterskie – 27.03.2022r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

1. W naszej Diecezji – to niedziela Synodalna.

2. Dziś po południu o godz. 15:00 /w kościele parafialnym/ „Gorzkie żale”, kazanie pasyjne i Msza święta.

3. Piątek w tym tygodniu – to I piątek miesiąca.
Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania, ale tym razem tylko i wyłącznie dla praktykujących pierwsze piątki miesiąca będzie w czwartek:
– w Dąbiu: od godz. 16:30 – po spowiedzi – o godz. 17:00 – Msza święta
– w Zasowie: od godz. 17:00 – po spowiedzi – o godz. 18:00 – Msza święta.

4. W piątek też w naszej parafii rozpoczniemy święty czas Rekolekcji Wielkopostnych i trwać będzie do następnego wtorku włącznie.
Program szczegółowy wywieszony jest w gablocie, zamieszczony na parafialnej stronie internetowej i będzie podawany na bieżąco – dziś tylko niektóre punkty…

a/ Rozpoczęcie Rekolekcji „Drogą Krzyżową”
– w Zasowie: o godz. 18.00
– w Dąbiu: o godz. 16.30

b/ Dzieci i młodzież szkolna przybędą na swoją naukę:
– w Zasowie: w sobotę, poniedziałek i wtorek – o godz. 11.00
– w Dąbiu: w sobotę, poniedziałek i wtorek – o godz. 9.30
– w niedzielę – wszyscy uczniowie – w Zasowie – o godz. 12.30

zobacz program rekolekcji

c/ pozostałe wiadomości – zwłaszcza dotyczące przyszłej niedzieli

d/ Spowiedź Rekolekcyjna i Wielkopostna zaplanowana jest na poniedziałek 4 kwietnia od godz. 14.00.

e/ Tradycyjnie – na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych, w następny wtorek na wszystkich Mszach świętych będzie składka na tacę na pokrycie kosztów Rekolekcji.

5. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

6. Kuria Diecezjalna w Tarnowie prosi o dane dotyczące tego, ilu uchodźców z Ukrainy przebywa na terenie naszej parafii. Prosimy o przekazanie tych danych telefonicznie do jednego z kapłanów. Warto też zgłosić ich w gminie, by można było korzystać z pomocy finansowej.

7. W minioną sobotę w Radomyślu Wielkim odbyło się błogosławieństwo nowych lektorów. Pośród nich było 9 ministrantów z naszej parafii (4 z Zasowa, 2 z Mokrego i 3 z Dąbia). Gratulujemy tym odważnym chłopcom podjęcia nowych obowiązków we wspólnocie Kościoła. Móc czytać Słowo Boże publicznie to wielki zaszczyt. Gratulujemy także ich rodzicom i prosimy o wspieranie synów w tej posłudze.

8. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Barbara Mądro, Izabela Kubisztal, Monika Ślęk, Edyta Typer i Agnieszka Magdoń;
– w Dąbiu: Zofia Chmiel, Lucyna Pupek i Renata Gakan.

Informacje duszpasterskie – 20.03.2022r.

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś po południu o godz. 15:00 /w kościele parafialnym/ „Gorzkie żale”, kazanie pasyjne i Msza święta.

2. We wtorek – 22 marca – w naszej parafii ma odbyć się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu – zgodnie z decyzją Kurii Diecezjalnej.
Adoracja ta będzie miała podobny przebieg jak w latach poprzednich.

Na rozpoczęcie o godz. 8:00 będzie Msza święta, a następnie prosimy według numeracji domów na godzinną Adorację mieszkańców każdej z wiosek.

Program tej adoracji wywieszony jest w gablocie i na stronie parafialnej. Zawsze też można spotkać się z Chrystusem Eucharystycznym o innej – dogodnej porze.

O godzinie 16:30 będzie zakończenie Adoracji i Msza święta.

W obecnej sytuacji w Europie i Polsce chyba nikogo nie trzeba zachęcać do poświęcenia Bogu swojego czasu.

3. Czwartek w tym tygodniu – to Dzień Misjonarzy Męczenników – nasza Diecezja ma czterech takich męczenników.

4. Piątek – 25 marca – to liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Ta Uroczystość w naszej Ojczyźnie od wielu lat przeżywana jest jako Dzień świętości życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To także dzień zakończenia Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia. O godz. 16:30 „Droga Krzyżowa” i po niej Msza święta.

5. W związku z tym dniem – komunikat Biskupa Tarnowskiego.

6. Z racji tej Uroczystości w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7. W sobotę wypada Dzień modlitw za więźniów.

8. Przyszła niedziela w naszej Diecezji – to Niedziela Synodalna.

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone z własnej inicjatywy na potrzeby parafii.

10.W piątek 25 marca w parafii Zdziarzec odbędzie się Dekanalne Spotkanie Młodzieży.
O godz. 18:30 rozpocznie się piesza Droga Krzyżowa z kaplicy w Żarówce do kościoła w Zdziarcu. Następnie w kościele będzie sprawowana Msza Święta w intencji młodzieży. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu modlitewnym. Ks. Bartłomiej organizuje autobus dla chętnych. Zapisy u niego do środy włącznie.

11. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem.

12. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Iwona Nowicka, Teresa Cichoń, Monika Lis, Iwona Ferenc i Justyna Trela;
– w Dąbiu: Karolina Frankowicz, Agnieszka Kolecka i Marta Kieraś.

Informacje duszpasterskie – 13.03.2022r.

II Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś zapowiadany dzień solidarności z misjonarzami przez modlitwę, post i jałmużnę.

2. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę, a przeznaczone na Ogólnopolski Fundusz Misyjny – AD GENTES.

3. Dziś też przypada 9 rocznica wyboru papieża Franciszka.

4. Dziś po południu o godz. 15:00 /w kościele parafialnym/ „Gorzkie żale”, kazanie pasyjne i Msza święta.

5. W piątek o godz. 16:30 „Droga Krzyżowa”, a po niej Msza święta.

6. Natomiast o godz. 19:00 w piątek /w kościele parafialnym/ „Droga Krzyżowa” przygotowana przez młodzież. Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie kandydatów do bierzmowania.

7. W sobotę wypada Liturgiczna Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

8. W tę Uroczystość rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Ochronę Życia – który trwać będzie do 25 marca. Każdego dnia po Mszy świętej będziemy rozważać fragment adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka, następnie odmówimy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae.
W trakcie kolejnych siedmiu dni będą polecane szczegółowe intencje za chore w okresie prenatalnym dzieci, ich rodziny, personel medyczny, polityków i ludzi mediów.

9. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej o godz. 11:00 udzielimy Sakramentu Chrztu Świętego.

10. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Małgorzata Kos, Alicja Typer, Stanisława Magdziarz, Renata Graniczna i Maria Piątek;
– w Dąbiu: Danuta Kilian, Joanna Tabor i Anna Magdziarz.

11. „Caritas” Diecezji Tarnowskiej zwraca się z prośbą i apelem o przekazanie 1% z podatku dochodowego na cele realizowane właśnie przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Podobnie jak w ubiegłych latach wystarczy wypełniając PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS oraz KWOTĘ. Wszelkie dane z tym związane podane są w ulotkach w prasie i na stronie internetowej Caritasu, która liczy na odrobinę naszej dobrej woli. Ulotki do zabrania są na stoliku pod chórem.

12. Ponadto jak co roku „Caritas” rozprowadza baranki paschalne /7zł/ lub tzw. duży paschalik /15zł/. W tym roku cały dochód z tych ofiar przeznaczony jest na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie.

13. Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy w poniedziałek i wtorek (14 i 15 marca) w godzinach od 13.00 do 16.00 w Remizie OSP w Zasowie. Potrzebne rzeczy:
– żywność długoterminowa: makarony, olej, cukier, mąka, kasze, ryż, konserwy, kawa, herbata, słodycze, owoce, przeciery pomidorowe;
– kosmetyki i chemia: szampony, mydła, proszki do prania, płyny do mycia naczyń, pasty do zębów, pampersy dla dzieci 2+, żele pod prysznic;
– nowe rzeczy: koce, ręczniki, poduszki.
Koordynatorem zbiórki jest Sołtys wsi Zasów.

14. Natomiast „Caritas Polska” z centralą w Warszawie organizuje pomoc w postaci Gotowej Paczki dla rodziny ukraińskiej. Są przygotowane kartony i spis produktów do umieszczenia w tej gotowej paczce /koszt – około 200 zł; waga – około 17 kg/. Dla naszej parafii wyznaczono osiem takich kartonów. Trzy zostały już zajęte. Pozostało pięć. Dla Zasowa i Mokrego – po 2. Dla Dąbia – 1. Te kartony i spis produktów można pobrać w zakrystii /jedna lub dwie rodziny na paczkę/. Szczegóły przy odbiorze. Mamy nadzieję, że znajdą się chętni do takiej formy pomocy ofiarom wojny.

15. Spotkanie rodziców i dzieci klas trzecich w piątek o godz. 16.30 w Zasowie. Również w piątek o godz. 19.00 w Zasowie spotkanie uczniów klas 8 z rodzicami.

16. Najnowszy Gość Niedzielny – dostępny na stoliku pod chórem. Jest także zapowiadany Gość Extra (w cenie 10zł) poświęcony w całości świętemu Ojcu Pio. Jest również do zabrania dla Chorych w domach marcowy numer Apostolstwa Chorych.

Informacje duszpasterskie – 6.03.2022r.

I Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś o godz. 15:00 /w kościele parafialnym/ „Gorzkie żale”, kazanie pasyjne i Msza święta.

2. W środę /w kościele parafialnym/ o godz. 16:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej – Msza święta.

3. W piątek o godz. 16:30 „Droga Krzyżowa”, a po niej Msza święta. Po Mszy świętej /w kościele parafialnym/ wystawienie Pana Jezusa w monstrancji i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

4. Natomiast o godz. 19:00 w piątek /w kościele parafialnym/ „Droga Krzyżowa” przygotowana przez młodzież. Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie kandydatów do bierzmowania.

5. Ponadto we wtorek wypada „Dzień Kobiet” – polecajmy Bogu w naszych modlitwach nasze mamy, siostry i żony – tak te żyjące, jak i te, które są już w wieczności.

6. W przyszłą niedzielę w całej naszej Ojczyźnie przeżywać będziemy Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.
Z tej racji ofiara na tacę przeznaczona jest na Ogólnopolski Fundusz Misyjny – „AD GENTES”.

7. W przyszłą niedzielę – zmiana tajemnic różańcowych:
– w Zasowie: po Mszy świętej o godz. 11:00,
– w Dąbiu: po Mszy świętej o godz. 9:30.

8. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Małgorzata Puła, Ewelina Kleszcz, Beata Krupa, Anna Grzyb i Maria Czerwiec;
– w Dąbiu: Justyna Jarząb, Anna Węgrzyn i Teresa Skowron.

9. Podajemy terminy wydarzeń i uroczystości, które mamy przeżyć w najbliższych miesiącach, jeśli Pan Bóg i warunki na to pozwolą:

a/ coroczna – całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu, wyznaczona przez Kurię Diecezjalną dla naszej parafii – 22 marca /wtorek/;

b/ Rekolekcje Wielkopostne – rozpoczną się w piątek – 1 kwietnia – i trwać będą do wtorku – 5 kwietnia włącznie;

c/ Spowiedź Wielkopostna i Rekolekcyjna planowana jest na poniedziałek – 4 kwietnia – w godzinach popołudniowych;

d/ jeśli chodzi o chorych – to nie będziemy jeździć w jednym konkretnym dniu – nawet w czasie rekolekcji. Natomiast chętnie usłużymy każdemu choremu – po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon. Prosimy na to wykorzystać cały czas Wielkiego Postu.

e/ odpust ku czci świętego Stanisława Biskupa i Męczennika – 8 maja;

f/ Uroczystość I Komunii Świętej dzieci klas III – w niedzielę 15 maja;

g/ Rocznica I Komunii świętej dzieci klas IV – w poniedziałek 16 maja;

h/ Prymicje ks. Grzegorza Gałata – 29 maja – ale w warunkach wojny na Ukrainie – do końca nie wiadomo.

i/ Bierzmowanie – w naszym Kościele parafialnym będzie w czasie Wizytacji Kanonicznej – w październiku.

10. Dwie informacje związane z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy:

a/ Informacje diecezjalnego Zespołu Kryzysowego ds. Pomocy Uchodźcom
„W związku z coraz większą liczbą uchodźców z Ukrainy przybywających na teren naszej diecezji, bardzo prosimy osoby, które już przyjęły uchodźców pod swój dach, o zgłaszanie ich obecności władzom samorządowym, oczywiście za wiedzą i zgodą samych zainteresowanych. Także do tych władz powinny się zwrócić osoby, które wyrażają gotowość przyjęcia uchodźców w najbliższych dniach, aby uzyskać niezbędne informacje. Niezależnie od tego prosimy o zgłaszanie obecności gości z Ukrainy także w parafii, aby parafialny zespół Caritas mógł w razie potrzeby udzielić im stosownej pomocy. Caritas Diecezji Tarnowskiej nie będzie na razie organizowała ogólnodiecezjalnej zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy. Parafie, które już przyjęły uchodźców, organizują zbiórki lokalne, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych osób np. małych dzieci, osób starszych itp. Zachęcamy wszystkich do ofiarności podczas dzisiejszej zbiórki pieniędzy na cele charytatywne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uchodźców z Ukrainy”.

b/ Ochotnicza Straż Pożarna w Zasowie organizuje zbiórkę
– środków medycznych – bandaże, opatrunki, gazy, rękawiczki jednorazowe, leki przeciwbólowe, ogólnie rzeczy potrzebne w szpitalu;
– artykułów spożywczych: konserwy, żywność do szybkiego przygotowania typu instant.
Zbiórka odbędzie się w piątek 11 marca w godzinach od 15.00 do 19.00 w remizie OSP. Zebrane dary zostaną przekazane na Ukrainę.

11. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary dla Ukrainy złożone do puszek po Mszy świętej w ubiegłą niedzielę i w Środę Popielcową. Ogółem w parafii w obu kościołach zebrano 15 040 zł. Ofiary te wpłacono do kasy Caritas w Tarnowie. Jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać” za tak obfity „Dar serca”.

12. Najnowszy Gość Niedzielny – z nagranymi kolejnymi księgami Pisma Świętego – dostępny na stoliku pod chórem. Za tydzień będzie dostępny także Gość Extra (w cenie 10zł) poświęcony w całości świętemu Ojcu Pio, którego 20 rocznica kanonizacji przypada w tym roku.

Informacje duszpasterskie – 27.02.2022r.

VIII Niedziela Zwykła

1. Dziś po południu ciąg dalszy Nabożeństwa 40-godzinnego, w takim porządku jak w ubiegłą niedzielę.

2. We wtorek – 1 marca – wypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

3. W tym tygodniu rozpoczniemy Nowy Okres Roku Liturgicznego, zwany Wielkim Postem.
Ma to być czas szczególnej refleksji i pokuty. Rozpoczniemy ten czas Środą Popielcową, w którą obowiązuje post ścisły i abstynencja. Przypominamy:
– Post ścisły – to 3 posiłki w ciągu dnia – w tym jeden do sytości; obowiązuje od 18 do 60 roku życia.
– Abstynencja – czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych – obowiązuje, jak w każdy piątek całego roku – każdego, kto ukończył 14 rok życia – do końca życia.
W Środę Popielcową dla nikogo nie ma dyspensy!

4. W Środę Popielcową Msza święta i posypanie głów popiołem będzie:
– w Zasowie: o godz. 7:30 i 17:00,
– w Dąbiu: o godz. 9:30 i 16:00.
Ofiara na tacę ze Środy Popielcowej przeznaczona jest na cele charytatywne.

5. W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty i trwać będą do I Niedzieli Wielkiego Postu.

6. Również w Środę Popielcową rozpoczyna się tradycyjny czas Komunii Świętej Wielkanocnej i trwać będzie do Niedzieli Trójcy Świętej włącznie /w tym roku od 2 marca do 12 czerwca/.

7. Natomiast dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i trwać będzie do soboty włącznie.

8. Przez cały Wielki Post w naszej parafii odbywać się będą tradycyjne Nabożeństwa Pokutne:

a/ w piątki: „Droga Krzyżowa” a po Niej Msza święta:
– w Zasowie: o godz. 16:30
– w Dąbiu: o godz. 16:30.

b/ „Droga Krzyżowa” przygotowana przez młodzież będzie w kościele parafialnym w piątki o godz. 19:00.
Zapraszamy na Nią wszystkich chętnych, a zwłaszcza młodzież klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej.

c/ w niedziele: w kościele parafialnym w Zasowie o godz. 15:00 „Gorzkie Żale”, kazanie pasyjne i Msza święta.

d/ w kościele w Dąbiu: „Gorzkie Żale” śpiewane będą, jak w ubiegłych latach – w niedziele po Mszy świętej o godz. 9:30.

9. Za pobożny udział w pełnym Nabożeństwie „Gorzkich Żali” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

10. Ponadto piątek w tym tygodniu – to I piątek miesiąca marca. Msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i Nabożeństwo I-piątkowe:
– w Zasowie: rano o 6:30 i po „Drodze Krzyżowej” o 16:30,
– w Dąbiu:po „Drodze Krzyżowej” o godz. 16:30.
Piątek – to także liturgiczne święto św. Kazimierza Królewicza.

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania będzie codziennie przed Mszą świętą, a także:
– w Zasowie: w piątek od godz. 15:00 do 16:30,
– w Dąbiu: w czwartek od godz. 16:00 do 16:30 – a następnie Msza święta.

11. Apel Biskupa Tarnowskiego w związku z sytuacją na Ukrainie…

12. Najnowszy Gość Niedzielny – cena 8zł – dostępne na stoliku pod chórem.

13. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Elżbieta Skowron, Zofia Sroka, Anna Sroka, Krystyna Sroka i Katarzyna Ślęk;
– w Dąbiu: 
Magdalena Wolak, Teresa Kubisztal i Agnieszka Wilk.

14. Ponieważ w Wielkim Poście ołtarzy nie stroimy kwiatami, dlatego prosimy, aby ofiary zwykle składane na ten cel, złożyć w kancelarii parafialnej – na kwiaty do „Grobu Pańskiego”.

Informacje duszpasterskie – 20.02.2022r.

VII Niedziela Zwykła

1. Dziś po południu ciąg dalszy Nabożeństwa 40-godzinnego, w takim porządku jak w ubiegłą niedzielę, tzn.
od godziny:

14:00 – Dzieci szkolne

14:30 – Ojcowie z całej parafii

15:30 – Matki z całej parafii

16:30 – Młodzież męska i żeńska

O godz. 17:00 – Zakończenie Adoracji i Msza święta.

2. W tym tygodniu wypada:

a/ wtorek – liturgiczne święto Katedry św. Piotra Apostoła;

b/ środa – wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

3. Przyszła niedziela w naszej Diecezji – to Niedziela Synodalna.

4. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone z własnej inicjatywy na potrzeby parafii.
Bóg zapłać także za dzisiejsze ofiary złożone na WSD w Tarnowie.

5. Najnowszy Gość Niedzielny – cena 8zł – dostępne na stoliku pod chórem.

6. W przyszłą niedzielę – 27 lutego o godz. 18.00 – w kościele parafialnym w Zgórsku rozpoczną się Katechezy Przedmałżeńskie, dla osób powyżej 16 roku życia. Kurs ten odbywać się będzie w soboty i niedziele od godz. 18.00 i zakończy się w niedzielę 3 kwietnia. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Zainteresowanych zapraszamy.

7. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Edyta Gadawska, Jadwiga Ćwik, Patrycja Mydlarz, Renata Skowron i Zofia Rucka;
– w Dąbiu: Iwona Węglarz, Agnieszka Mazur i Renata Błach.

Informacje duszpasterskie – 13.02.2022r.

VI Niedziela Zwykła

1. Dziś po południu rozpoczniemy w naszym kościele parafialnym Nabożeństwo 40-godzinne. Będzie ono w takim porządku jak w latach ubiegłych, tzn. od godziny:

14:00 – Dzieci szkolne

14:30 – Ojcowie z całej parafii

15:30 – Matki z całej parafii

16:30 – Młodzież męska i żeńska

O godz. 17:00 – Zakończenie Adoracji i Msza święta.

Przedstawicieli poszczególnych stanów prosimy o przygotowanie i prowadzenie adoracji.

2. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek – liturgiczne święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa – patronów Europy;

b/ środa – 14 rocznica święceń biskupich Biskupa Polowego Wojska Polskiego – bpa Wiesława Lechowicza;

c/ czwartek – wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.

3. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej o godzinie 11.00 udzielimy sakramentu chrztu świętego.

4. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Iwona Mika, Marta Wilk, Anna Rogowska, Justyna Kubisztal i Krystyna Ryczek;
– w Dąbiu: 
Joanna Golec, Aleksandra Skałoń i Ewelina Krężel.

5. Najnowszy Gość Niedzielny z płytą Biblia Audio Superprodukcja – cena 8zł – dostępne na stoliku pod chórem.

Informacje duszpasterskie – 06.02.2022r.

V Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu wypada:

a/ dziś – 6 rocznica święceń biskupich ks. Bpa Leszka Leszkiewicza, biskupa pomocniczego naszej tarnowskiej diecezji;

b/ środa / w kościele parafialnym / Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 17.00, a po niej Msza święta.

c/ czwartek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy i równocześnie 11 rocznica śmierci Ks. Abpa Józefa Życińskiego;

d/ piątek – liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Dla tych chorych, którzy mogą czytać, prosimy zabrać kolejny numer miesięcznika Apostolstwo Chorych (na stoliku pod chórem).

e/ piątek – to równocześnie drugi piątek miesiąca – o godzinie 17.00 w kościele parafialnym Msza święta, a po niej wystawienie Pana Jezusa w Monstrancji i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. W przyszłą niedzielę – zmiana tajemnic różańcowych:– w Zasowie:po sumie o godzinie 11.00,
– w Dąbiu: 
po Mszy o godzinie 9.30.

3. W przyszłą niedzielę w naszym kościele parafialnym rozpoczniemy Nabożeństwo 40-godzinne według porządku z ubiegłych lat. Porządek ten przypomnimy za tydzień.
Dziś tylko informacja, że Msza święta popołudniowa będzie przez 3 kolejne niedziele na zakończenie Nabożeństwa 40-godzinnego – o godz. 17:00.

4. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Barbara Węgrzyn, Janina Nowicka, Katarzyna Orzeł, Marzena Rysiewicz i Patrycja Grzyb;
– w Dąbiu: Helena Bała, Monika Bukała i Aneta Giża.

5. Najnowszy Gość Niedzielny – cena 8zł – na stoliku pod chórem.

6. Zbiórka LSO – w środę o 15.30 w Dąbiu, w piątek o 15.30 w Zasowie.

Informacje duszpasterskie – 30.01.2022r.

IV Niedziela Zwykła

1. Dziś Światowy Dzień Chorych na Trąd – a w naszej Diecezji – to Niedziela Synodalna.

2. W tym tygodniu wypada:

a/ dziś – pierwsza rocznica święceń biskupich ks. Bpa Artura Ważnego, biskupa pomocniczego naszej tarnowskiej diecezji;

b/ poniedziałek – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera;

c/ środa – 2 lutego – Liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem „Matki Bożej Gromnicznej”.
Msze święte w naszej parafii w tym dniu będą:
– w Zasowie: o godz. 7:30, 11:00 i 17:00,
– w Dąbiu: o godz. 9:30 i 16:00.
Poświęcenie gromnic będzie o godz. 9:30 i 11:00. Ponadto 2 lutego przypada też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – ofiara na tacę z tego Dnia przeznaczona jest na Klasztory Klauzurowe w naszej Diecezji.

d/ piątek – I piątek miesiąca lutego. Msza święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i Nabożeństwo I-piątkowe będzie:
– w Zasowie: o godz. 6:30 i 17:00,
– w Dąbiu: o godz. 17:15.
Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania dla wszystkich chętnych będzie zawsze przed Mszą świętą, a także:
– w Zasowie: w piątek od godz. 15:30,
– w Dąbiu: w czwartek od godz. 16:45 – po spowiedzi – o 17:15 – Msza święta;

e/ sobota – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy i równocześnie I sobota miesiąca lutego.

3. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: 
Grażyna Smulska, Monika Gawlik, Ewa Tomasiewicz, Helena Dudek i Renata Typer;
– w Dąbiu: 
Anna Lipianin, Ewa Wilk i Bernadeta Wilk.

4. Ponadto młodzież prosimy o rozebranie szopki i dekoracji kościoła, oraz zabezpieczenie tego, co trwałe, aby mogło być wykorzystane w następnych latach.

5. Najnowszy Gość Niedzielny – cena 8zł – na stoliku pod chórem.

Informacje duszpasterskie – 23.01.2022r.

III Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela – to Niedziela Słowa Bożego – przeżywana w Kościele Powszechnym po raz trzeci.

2. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła;

b/ wtorek – Liturgiczne święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. We wtorek też przypada 8 rocznica święceń biskupich Ks. bpa Stanisława Salaterskiego, biskupa pomocniczego naszej Tarnowskiej Diecezji;

c/ środa – wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów i równocześnie Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce;

d/ czwartek – to Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu;

e/ piątek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła;

f/ sobota – Liturgiczne święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.

3. Przyszła niedziela – to Światowy Dzień Chorych na Trąd, a w naszej Diecezji – to Niedziela Synodalna.

4. W piątek o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Zasowie młodzież z KSM poprowadzi półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich chętnych, a dla kandydatów do sakramentu bierzmowania i ich rodziców będzie to spotkanie formacyjne.

5. Najnowszy Gość Niedzielny – cena 8zł – na stoliku pod chórem.

6. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Bożena Kujda, Marta Paździor, Wioletta Kapustka, Małgorzata Jachym i Beata Podobińska;
– w Dąbiu: Leokadia Cygan, Marta Mydlarz i Iwona Wojciechowska.

Informacje duszpasterskie – 16.01.2022r.

II Niedziela Zwykła

1. W tym tygodniu wypada:

a/ poniedziałek – wspomnienie św. Antoniego, opata i równocześnie Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce;

b/ wtorek – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i trwać będzie do następnego wtorku – 25 stycznia.

c/ środa – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;

d/ piątek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy i równocześnie „Dzień Babci”;

e/ sobota – wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera i równocześnie „Dzień Dziadka”.

2.Przyszła niedziela – to Niedziela Słowa Bożego – już po raz trzeci.

3Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z nominacją biskupa Wiesława Lechowicza na biskupa polowego Wojska Polskiego.

4. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Ewelina Kurek, Maria Giza, Bogusława Zygmunt, Marzena Jamróz i Helena Czerwiec,
– w Dąbiu: Janina Olejarz, Irena Stec i Danuta Kubisztal.

5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” tym, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary na potrzeby parafii.

6. Nasze spotkania Eucharystyczne w miejsce Wizyty Duszpasterskiej dobiegły końca. Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność, za wspólną modlitwę i Adorację. Składamy też serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro, które z tymi Spotkaniami zostało powiązane.
W duchu wdzięczności zapewniamy o naszej kapłańskiej modlitwie w Waszej intencji.

7. Dzisiaj o godzinie 18.00 w kościele w Zasowie odbędzie się zapowiadany Koncert Kolęd i Pastorałek, pt.„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”. Zapraszamy do wspólnego kolędowania.

8. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w środę o godz. 16.00 w kościele w Dąbiu, a o 17.00 w kościele w Zasowie.

9. W czwartek na godz. 18.00 do kościoła w Zasowie zapraszamy dzieci klas trzecich z rodzicami na wspólne nabożeństwo i spotkanie formacyjne.

10. Najnowszy Gość Niedzielny – z płytą Biblia Audio Superprodukcja – z nagranymi księgami Rodzaju i Wyjścia – cena 8zł.

Informacje duszpasterskie – 09.01.2022r.

Niedziela Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejszym świętem kończymy Liturgiczny Okres Bożego Narodzenia – choć kolędy śpiewać będziemy tradycyjnie do 2 lutego.

2. W tym tygodniu wypada:
a/ czwartek – wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła;
b/ sobota – 37 rocznica śmierci Ks. Kan. Władysława Grzesika, byłego proboszcza w Zasowie.

3. Ponadto: w środę o godzinie 17.00 /w kościele parafialnym/ Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej – Msza święta.

4. Piątek – to drugi piątek miesiąca. O godz. 17:00 /w kościele parafialnym/ Msza święta, a po Niej wystawienie Pana Jezusa w monstrancji i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

5. W przyszłą niedzielę, jako że będzie to trzecia niedziela miesiąca, udzielimy Sakramentu Chrztu świętego, w czasie Mszy świętej o godz. 11:00.

6. W przyszłą niedzielę o godzinie 18.00 w kościele w Zasowie odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek. Do wspólnego kolędowania zaprasza KSM Zasów.

7. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Wiesława Typer, Wiesława Ryczek, Anna Kosińska, Danuta Zielińska i Bożena Szacik;
– w Dąbiu: Anna Mącior, Celina Walas i Maria Para.

8. W tym tygodniu na Eucharystyczne Spotkanie zamiast Wizyty Duszpasterskiej zapraszamy:
W Zasowie:
– w poniedziałek na godz. 17:00 Rejony z Zasowa: II, IV i VI;
– we wtorek na godz. 17:00 Rejony z Mokrego: II i IV;
– w czwartek na godz. 17:00 zapraszamy mieszkańców Przerytego Boru
i tych wszystkich, którzy nie mogli być ze „swoimi” Rejonami.

W Dąbiu:
– w czwartek na godz. 17:00 mieszkańców rejonów: IV, VI i VIII,
oraz tych wszystkich, którzy nie mogli być ze „swoimi” Rejonami.

Zobacz podział na rejony

9. Najnowszy Gość Niedzielny – tym razem z pudełkiem na 12 płyt z nagranymi księgami Pisma Świętego, które w tym roku będą co miesiąc jako dodatek – od tego numeru cena Gościa to 8zł.

Informacje duszpasterskie – 02.01.2022r.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W czwartek wypada liturgiczna Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli”. Jest to święto obowiązkowe. Msze św. w naszej parafii – jak w niedzielę.
Po Mszy św. o godz. 9:30 /Dąbie/ i 11:00 /Zasów/ poświęcenie złota, kadzidła, mirry i kredy. Ponieważ w naszej Diecezji jest to Dzień Dzieła Misyjnego – modlić się będziemy za wszystkich misjonarzy pochodzących z parafii naszej Tarnowskiej Diecezji.
Składka z tego dnia przeznaczona jest na cele misyjne związane z potrzebami diecezjalnymi i ogólnopolskimi.

2. W związku z tym dziękujemy serdecznie za ofiary złożone w Drugi Dzień Świąt na rzecz dzieci w krajach misyjnych. W ramach akcji Kolędników Misyjnych zebrano 5015zł i przekazano Dziełu Misyjnemu Diecezji Tarnowskiej. Jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać”.

3. Piątek w tym tygodniu – to I piątek miesiąca stycznia. Msza święta i Nabożeństwo I piątkowe będzie:
– w Zasowie: o godz. 6:30 i 17:00,
– w Dąbiu:
o godz. 17:15.

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania dla wszystkich chętnych – codziennie przed Mszą świętą, a także:
– w Zasowie: w piątek od godz. 16:00,
– w Dąbiu:
w środę od godz. 16:30 – po spowiedzi – o godz. 17:00 – Msza święta.

4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy liturgiczne Święto Chrztu Pańskiego.

5. Przyszła niedziela – to druga niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych będzie:
– w Zasowie: po Mszy św. o godz. 11:00,
– w Dąbiu: po Mszy św. o godz. 9:30.

6. O sprzątanie kościoła, chóru i placu kościelnego w tym tygodniu proszone są panie:
– w Zasowie: Anna Pachoł, Agnieszka Kuroś, Agata Maniewska, Karolina Kania i Justyna Dziurgot;
– w Dąbiu: Teresa Kolbusz, Zofia Górak i Agata Ziobro.

7. Jak wiemy, w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – ze względu na pandemię nie będzie Wizyty Duszpasterskiej w tradycyjnej formie. Zgodnie z sugestią Ks. Bpa Ordynariusza spotykać się będziemy w konkretne dni na Mszy świętej w intencji zaproszonych rodzin lub choćby ich przedstawicieli.
W naszej parafii – podobnie jak w roku ubiegłym – na konkretne dni będziemy zapraszać poszczególne rejony z danej wioski. Zobacz podział na rejony:

W tym tygodniu zapraszamy:

– w poniedziałek na godz. 17:00: MOKRE: Rejon I i III.

– we wtorek na godz. 17:00: ZASÓW: Rejon I, III i V.

– w środę na godz. 17:00: DĄBIE: Rejon II, VII i IX.

– w sobotę na godz. 17:00: DĄBIE: Rejon I, III i V.

Uczestnicy tej Mszy świętej przynoszą ze sobą wodę, która zostanie poświęcona; po Mszy świętej będą uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu, którym na zakończenie zostaną pobłogosławieni.
Przy wyjściu z kościoła będzie można otrzymać specjalną Broszurę Kolędową, która pomoże nam przeżyć to Wydarzenie w każdej rodzinie z osobna / chyba, że ktoś ma już tę Broszurę z ubiegłego roku. /


Informacje duszpasterskie – 2021

Informacje duszpasterskie – 2020

Rejony w Parafii