W tym roku ze względu na pandemię, odpusty zupełne za zmarłych można zyskać przez cały listopad. Zobacz szczegóły.

A/ wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, mogą zyskać odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących:
– odpust ten w tym roku w ośmiu dowolnie wybranych dniach listopada może być zupełny – w pozostałe dni roku – cząstkowy.
Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy, jeden raz na dzień.

B/ wierni, którzy odwiedzą kościół i odmówią tam „Ojcze Nasz” i „Wierzę w Boga” mogą w Dzień Zaduszny lub jeden dowolnie wybrany dzień listopada zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

C/ zwykłe warunki to: stan łaski uświęcającej uzyskany na drodze sakramentalnej spowiedzi, Komunia święta sakramentalna i modlitwa w intencjach wskazanych przez Ojca Świętego (można odmówić np. „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś” lub jakąkolwiek inną modlitwę).

D/ do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeśli tego brak – wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy – dlatego można więcej razy wypełnić wymagane warunki.