Droga światła

„Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym!” – św. Jan Paweł II. Właśnie w Chrystusa Zmartwychwstałego będziemy się wpatrywać, przeżywając nabożeństwo Drogi Światła.