Odpust ku czci św. Stanisława BM

W niedzielę 7 maja nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa, Biskupa i Męczennika. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie Ks. mgr lic. Tomasz Rąpała.

Zobacz zdjęcia