Triduum Paschalne w Zasowie

Centrum roku liturgicznego jest Triduum Paschalne, kiedy przeżywamy najważniejsze wydarzenia naszej wiary: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zobacz szczegółową rozpiskę