Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą młodych ludzi, którzy w przyjaźni i wzajemnym zaangażowaniu czynią dobro. Dzięki organizowaniu wielu akcji religijnych, sportowych czy kulturalnych młody człowiek nabywa umiejętność pracy w zespole.

KSM to ludzie, którzy żyją wiarą i ze względu na Chrystusa czynią dobro.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.


Kontakt:

mlodzizasow@gmail.com