Kilka słów o KSM Zasów…

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!

To hasło przewodnie wszystkich oddziałów KSM w Polsce. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą młodych ludzi, którzy w przyjaźni i wzajemnym zaangażowaniu czynią dobro. Dzięki organizowaniu wielu akcji religijnych, sportowych czy kulturalnych młody człowiek nabywa umiejętność pracy w zespole.

KSM to ludzie, którzy żyją wiarą i ze względu na Chrystusa czynią dobro.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Opiekunem naszego oddziału jest Ks. Bartłomiej Bodziony. Organizujemy wiele akcji, działań np. Rozprowadzanie flag na 11 Listopada, rozprowadzanie kartek pocztowych na święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne. Organizujemy również wieczornice patriotyczne, drogi krzyżowe dla młodzieży, jasełka, czuwania, spotkania integracyjne, wspieramy akcje charytatywne np. szlachetna paczka, bierzemy udział w wielu spotkaniach, koncertach, wydarzeniach o charakterze religijnym. Np. Spotkania młodzieży SYNAJ, LEDNICA 2000, czuwania, obchody, święta patronalne. W naszym KSM każdy jest za coś odpowiedzialny. Co piątek mamy swoje spotkania, o różnorakiej tematyce, które pogłębiają naszą wiarę. Nie straszne nam żadne zadanie. Naszym zachowaniem i czynami zawsze świadczymy o Bogu i Jezusie. Jesteśmy życzliwie i ciepło odbierani przez mieszkańców parafii Zasów. Serdecznie zapraszamy nowe osoby do włączenia się w naszą działalność.

 

 

Kontakt:

mlodzizasow@gmail.com